– Naša hrabra majka Rukija u genocidu izgubila je muža, oba sina i dva brata. Pronašla je samo nekoliko kostiju dva sina, njeni Senad i Rizo sada mogu dočekati majku. Neka ti je naša heroino laka zemlja Bosanska. Nastavit ćemo tvoju borbu – napisale su Majke Srebrenice.