Naime, Vlada Federacije BiH je Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena koju je donijela u julu, sugerisala poslodavcima da uposlenicima isplate jednokratnu novčanu pomoć od 1.080 KM.

Ova naknada je neoporeziva.

Ne mogu svi radnici biti na istom nivou

– Da bi se isplatila ta pomoć tražili smo nekoliko stvari, da se maksimalno fleksibilno postavi ta odluka. Još nemamo nikakvog odgovora iz Vlade Federacije BiH. Imamo jedno tumačenje od Federalnog ministarstva finansija u kome se kaže da se ta pomoć mora uplatiti svim zaposlenim.

Da se mora isplatiti svima jednako i da može isplatiti samo jedanput. Mi mislimo da takvim rigidnim stavom Ministarstva finansija će se jako smanjiti broj konzumenata – govori nam Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

On je naveo kako ne mogu na istom nivou biti radnik koji je zaposlen dva mjeseca i onaj koji radi šest godina.

– I sada je pitanje da li je fer, pošteno isplatiti istu pomoć i jednom i drugom. Imate nekoga ko konzumira bolovanje, šest mjeseci u godini ne dođe na posao, i treba da isplatite njemu i onome ko je uredan na poslu po 1.080 KM!? Tu je i pitanje likvidnosti. Koliko je kompanija sposobno da odjednom isplati 1.000 KM? Kada se to razgodi na tri-četiri rate, onda je to puno lakše. Imamo obećanja da će Vlada FBiH donijeti dopunu te Uredbe.

Međutim, to još nemamo, tako da velika većina poslodavaca čeka da li će se, da tako kažem, dobiti taj prostor, fleksibilnost, kako bismo onda mogli napraviti neku dinamiku isplate. Ovako, bojim se da ono kako je Ministarstvo predložilo, da neće biti mnogo kompanija koje će isplatiti svima u istom iznosu i odjednom – govori nam Smailbegović.

Upitali smo da li to znači da u realnom sektoru još nisu počeli sa isplatom ove pomoći radnicima.

“Čudi me stav Ministarstva finansija”

– Ne tvrdim da nije krenulo nigdje, ali nije masovno počelo. Ima kompanija koje su sigurno već isplatile, koje dobro stoje. Vidite, to je neoporezivo, vrlo interesantno da se isplati radnicima, ali nažalost nisam siguran da će ići bez ovog o čemu sam prethodno govorio, da će imati masovnu primjenu. Znate, neko ko ima 200 radnika on treba da isplati 200-220 hiljada KM odjednom.

A drugačije je kada to isplatite u ratama. Iskren da budem, mene čudi zaista takav stav Ministarstva, a svima je u interesu da to naprave fleksibilnim, i radnicima i poslodavcima, ali i Federalnoj vladi jer će taj novac otići u potrošnju, pa će se opet vratiti koz PDV i ostalo – govori Smailbegović.

Podsjeća da se Uredba odnosi i na realni i na javni sektor.

Isplatila BH Pošta, BH Telecom…

– Mi ovdje govorimo o realnom sektoru, ali naravno zakon se odnosi na sve. Javni sektor je sada prilično likvidan, budžeti su puni. Vi vidite da se hvale dobrim prihodima i siguran sam da će javni sektor isplatiti taj novac. A znate kada će ga isplatiti? Pred izbore – govori Smailbegović.

Mevludin Bektić koji predvodi 17 granskih sindikata u Federaciji nam je kazao kako se i sam zalaže za isplatu 1.080 KM u ratama. Dodaje da su pojedine kompanije u javnom sektoru počele sa isplatom ove pomoći u određenom iznosu.

– Vidimo da je BH Telecom nešto isplatio u iznosu od 70 posto, BH Pošta je isplatila jednokratno, ceste FBiH, mislim da su oni isplatili puni iznos. Da budem iskren, i ja sam tražio mogućnost da radnici dobiju tu pomoć i na rate, u šest mjeseci. Bolje da se isplati, nego da se ne isplati. Znam da je mnogima u realnom sektoru teško isplatiti odjednom – kazuje Bektić.