fbpx
Petak , 19 Jula 2024
vlada sbk 0 996x463

Pomoć Vlade SBK: Za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Fojničanin Salem Bureković dobio 3000,00 KM

Vlada SBK usvojila zapisnik sa 81. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava sa pozicije „Poticaji šumarstvu za državne šume“ u iznosu od 130.000,00KM.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstava u 2021.godini u ukupnom iznosu od 7.186,00KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima i to:
• Poljoprivrednik „Avea“ Busovača – 2.300,00KM.
• Muharem Alihodža , Viteza – 1.900,00KM.
• Salem Bureković, Fojnice – 2.986,00KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske Osnovnoj školi “ Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 5.011,37KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje pokretanje postupka za nabavku roba i usluga i to:
• Nabavka računara i računarske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 4.086,00KM PDV-om.
• Nabavka elektronske opreme u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00KM s PDV-om.
• Građevinski radovi u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00KM s PDV-om.
– Nabavka i ugradnja podnih podloga (pločica) za multimedijsku dvoranu u procijenjenoj vrijednosti od 4.000,00KM s PDV-om. – Nabavka namještaja za multimedijalnu dvoranu u procijenjenoj vrijednosti od 5.000,00KM s PDV-om. Sredstva su osigurana donacijom Vlade Republike Hrvatske.
– Saglasnost ministru obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na Rješenje o imenovanju Radne grupe za stručnu i tehničku podršku u procesu digitalne transformacije postojećeg informatičkog sistema u školstvu.

Vlada Srednjobosanskog kantona prihvatila je Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za prvi kvartal 2021.godine. U periodu od januara do marta 2021. godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 14875 prekršaja, što je za 2935, to jeste za 16% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.

Vlada SBK prihvatila je i Izvještaj Ministarstva finansija o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za prvi kvartal 2021.godine Vlade Kantona, premijera Kantona i ministrice finansija.
Vlada SBK donijela je Odluku o izdvajanju sredstava za egzistencijalnu novčanu naknadu u iznosu od 500.000,00KM. Naznačena sredstva izdvajaju se za II. kvartal 2021.godine za isplatu egzistencijalne novčane naknade demobilisanim braniocima i suprugama umrlih demobilisanih branilaca.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2021. godinu Sveučilištu “Vitez” za sufinansiranje projekta “Obrazovanje za potrebe tržišta rada” u iznosu od 1.500,00KM.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 453.712,47KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Transferi jedinicama lokalne uprave – 200.000,00KM.
• Transferi javnim poduzećima – 120.000,00KM.
• Transferi neprofitnim organizacijama – 40.000,00KM.
• Ugovorene i posebne usluge – 53.712,47KM.
• Transferi pojedincima – 40.000,00KM.
– Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2021.godini u ukupnom iznosu od 1.690.071,33KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se kako slijedi:
• Tekući transferi drugim nivoima vlasti – 1.109.311,33KM.
• Javna poduzeća – 453.880,00KM.
• Neprofitne organizacije – 25.000,00KM.
• Transferi pojedincima – 101.880,00KM.

Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih/glazbenih škola ( za mjesec maj i juni 2021. godine) u ukupnom iznosu od 166.666,66 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Osnovna muzička škola Travnik – 16.666,66 KM.
• Osnovna muzička škola Bugojno – 15.833,34 KM.
• Osnovna muzička škola Novi Travnik – 12.000,00 KM.
• Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“ Novi Travnik – 38.833.33 KM.

Data je i saglasnost na Ministarstvu privrede za zaključivanje Aneks broj 3. Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Sutješćina“, općina Kreševo kojim se utvrđuje način izmirenja obveza u 36 mjesečnih rata.

Pročitajte i ovo

Sukob Hamdije Ramulja, supruge i Alije Bukvića: Optužbe za krađu i intervencija policije u selu Božići

U proteklim danima, društvene mreže potresao je sukob poznatog YouTubera Hamdije Ramulja i njegove supruge …