fbpx
Petak , 5 Marta 2021

Pogoršana situacija: Krizni štab FBiH donio novu naredbu!

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je sjednicu na kojoj je sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu koja će se primjenjivati od 11. jula.

Donesene su i nove Preporuke koje se primjenjuju od dana donošenja.

Sve je dostavljeno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Naredba ima 40 tačaka.

“Naredbom je obvezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 1 metar, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

Građanima na području Federacije BiH između ostalog se preporučuje da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja a ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja. Osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, preporučuje se da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu”, navode iz kriznog štaba.

Dozvoljeno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

• ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,

• ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru.

Kantonalnim štabovima se naredbom dozvoljava uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini.

Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, reduciraju broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom, na skupovima koji se održavaju, poput: vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

Naređuje se kriznim štabovima da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, podnesu zahtjev mjerodavnim policijskim organima za zabranu održavanja svakog skupa za kojeg procijene da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.

Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

U ugostiteljskim objektima i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu primjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranje od strane svakog pojedinačnog klijenta.

Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 24 sata.

“U uvjetima pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za sve one na koje se preporuke odnose. Pridržavanjem mjera koje su na snazi štitimo sebe i druge i sprječavamo širenje virusa i povećanje broja oboljelih”, ističu iz Kriznog štaba.

Kompletan tekst Preporuke i Naredbe možete pročitati na ovom LINKU.

Pročitajte i ovo

Svečano u “Reumalu”: Mirsada, Emina i Nafija ispraćene u penziju

U fojničkom “Reumalu” je danas bilo svečano. Naime, tri radnice, Beba Mirsada-kuhar, Karkić Emina-kuhar i …