– Tužbu je podignula sarajevska firma BBM protiv SBK radi naknade štete, a odnosi se na koncesiju u Bakovićima. Trenutno mogu reći da je parnični postupak u toku i u fazi glavne rasprave, a provode se tri vještačenja. Nalaze vještaka još nismo zaprimili pa se na te okolnosti ja dalje ne mogu očitovati dok se Pravobranilaštvu ne dostave mišljenja vještaka – rekao je Mulić.

Premijer SBK Tahir Lendo kazao je da je Kanton spreman braniti odluke koje su donijeli, ali i najavio mogućnost angažiranja jačeg pravnog tima ukoliko bude potrebe.

– Ovakva tužba mora se shvatiti ozbiljno. Naše pravobranilaštvo s Ministarstvom privrede će s temeljnom dokumentacijom izići pred sud s obrazloženjem odluka. Ukoliko bude potrebe angažirat ćemo i jači pravni tim da branimo odluku koju smo donijeli. Po našem mišljenju, ima tu određenih pritisaka na Vladu, Ministarstvo i na sud – rekao je Lendo.

Još za vrijeme rasprava o ovoj koncesiji na Vladi, premijer je upozoravao da bi se ovakav rasplet mogao dogoditi.

– Upozoravao sam jer kad imate dodijeljenu koncesiju pa lokalna zajednica kasnije promijeni mišljenje pod pritiskom određenih ljudi, to sprečava investitore da vrše istražne radnje na tim područjima. Nekada bude problema i sa strane investitora koji rade nešto što nije dozvoljeno, ali evo sud će presuditi – rekao je Lendo.

Dodao je kako ne očekuje da će ova tužba pokrenuti lavinu sličnih tužbi u slučajevima u kojima su koncesije dodijeljene, a nisu realizirane nakon što je lokalna zajednica promijenila mišljenje.

– Ne očekujem da će se to dogoditi, tu su jasni procesi kroz zakone i sudove – rekao je Lendo.