fbpx
Utorak , 23 Jula 2024

Koliko košta dženaza ili sahrana na sarajevskom groblju Vlakovo?

Mnogi građani teško preživljavaju od prvog do prvog u mjesecu, a još više brinu kako će platiti troškove dženaze ili sahrane svojih bližnjih, koji koštaju nekoliko hiljada maraka kada se saberu svi troškovi ukopa sa vjerskim obredima. Sve u cijelosti mora biti isplaćeno prije ukopa, s obzirom na to da ne postoji zakonska mogućnost kreditiranja.

Potvrdu ove informacije dobili smo iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Pokop d.o.o. Sarajevo, iz kojeg su nam pojasnili zašto je to tako i koliko dženaza ili sahrana košta na gradskom groblju Vlakovo, uz napomenu da se vjerski dio ukopa dodatno plaća, a i ovi troškovi se mjere u stotinama, pa i hiljadama maraka, što se posebno dogovara sa vjerskim zajednicama.

Uz to se mora platiti kompletna oprema za dženazu ili sahranu, vjerski obred za umrlog, gasulenje i tabut za muslimane ili sanduk za katolike ili pravoslavne…

– Cijena ukopa, odnosno dženaze ili sahrane na groblju Vlakovu iskazana je kao zbir niza pojedinačnih radnji, koje ovo preduzeće obavlja, te generalno govoreći najjeftinija dženaza na groblju Vlakovo iznosi 351,80 maraka. Najjeftinija sahrana košta 637,90 maraka. Razlika se odnosi na robe i usluge koje se ne prakticiraju kod obavljanja dženaze.

Bitno je napomenuti da se ovdje radi isključivo o cijeni tehničkog dijela usluga, s obzirom na to da KJKP Pokop ne pruža usluge vjerskog karaktera, za što su nadležene vjerske zajednice u BiH. Cijena jednog grobnog mjesta na Vlakovu iznosi 46,80 maraka, uz napomenu da su raspoloživi kapaciteti groblja Bare odavno popunjeni i da na njemu ne postoji značajna mogućnost formiranja novih grobnih mjesta, odnosno da je gradsko groblje Vlakovo jedino perspektivno groblje, koje postojećom infrastrukturom, ali i raspoloživošću zemljišta zadovoljava neophodne preduvjete za pružanje kvalitetnih pogrebnih usluga.

Preduzeće Pokop daje mogućnost rezervacije grobnog mjesta za života, koje se isključivo odnosi na rezervaciju zemljišta bez spomenika i nišana u iznos u od 1.170 maraka sa PDV-om – saznali smo u Pokopu.

U kantonalnom javnom komunalnom preduzeću dobili smo cijene i sljedećih usluga koje nudi Pokop.

– Upotreba muzičkog ozvučenja pri sahrani košta 11,70 maraka sa PDV-om

– Upotreba govornog ozvučenja (pred kapelom) 58,50 maraka sa PDV-om

– Upotreba govornog ozvučenja (nad rakom) 117 maraka sa PDV-om

– Izvođenje muzike instrumentom – Truba košta 120 maraka sa PDV-om

U salonu pogrebne opreme u Sarajevu u Pokopu kažu da raspolažu sa 50 vrsta mrtvačkih sanduka od različitog materijala, obrade, oblika i slično, čija se cijena kreće od 450 do 5.900 maraka sa PDV-om.

– Umrle osobe koje nemaju bližih srodnika preduzeće Pokop obavlja tehnički dio ukopa na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, dok nadležni Centar za socijalni rad snosi troškove ukopa preminulih osoba koji nemaju bližih srodnika ili preminulih osoba beskućnika.

Naknada za korištenje grobnog mjesta za jednu godinu iznosi 8,50 maraka sa PDV-om, najniža je u odnosu na sva komunalna groblja u BiH i regionu, i nije mijenjana od 1995. godine. Na Vlakovu dženaza se može završiti i sa gotovim nišanima, a cijena grobnog mjesta sa gotovim nišanima iznosi 5.674,50 maraka sa PDV-om. Ta cijena uključuje rezervaciju zemljišta u iznosu od 1.170 maraka i ugrađene nišane u iznosu od 4.504,50 maraka sa PDV-om.

Cijena grobnog mjesta sa gotovim spomenicima iznosi 6.434,60 maraka sa PDV-om. Ta cijena uključuje rezervaciju zemljišta u iznosu od 1.170 maraka i ugrađeni spomenik u iznosu od 5.264,60 maraka sa PDV-om. Troškovi ukopa u cijelosti moraju biti isplaćeni prije ukopa, s obzirom na to da ne postoji zakonska mogućnost kreditiranja – kazali su u Pokopu.

Faktor

Pročitajte i ovo

Fantastična ponuda za savršeno ljeto: Robot LJETNI KATALOG!

🌞✨Robot LJETNI KATALOG! 🌴🕶️ Pripremili smo za vas sve što vam je potrebno za savršeno …