fbpx
Utorak , 26 Septembra 2023

Mlada Fojničanka Selma Kadrić nova magistrica hemije

Nastavljamo sa predstavljanjem uspješnih mladih Fojničanki i Fojničana.

Naša Selma Kadrić je stekla zvanje magistra hemije – kontrola kvaliteta i zaštita okoliša.

Rođena je 03.03.1997. godine u Fojnici, a roditelji su joj Sakib i Hasija Kadrić.

Osnovnu i srednju školu završila je u Fojnici – farmaceutski tehničar. Tokom školovanja u osnovnoj i srednjoj školi posebno interesovanje je pokazivala za oblasti biologije i hemije.

Kroz studij na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju, smjer – kontrola kvaliteta i zaštita okoliša ostvarila je svoju želju i cilj da se obrazuje u oblastima za koje je od ranije pokazivala interesovanje.

“Kroz osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje ostvarivala sam vrlodobar i odličan uspjeh. Uporedo sa studijem aktivno sam učestvovala u radu nevladinih organizacija i udruženja koje se bave zaštitom okoliša. Tokom studija u završnom radu prvog ciklusa i magistarskom radu, kroz praktičan rad izvršila sam analizu uzoraka tla sa više lokaliteta na području općine Fojnica, te utvrdila egzaktne pokazatelje o stepenu zagađenosti teškim metalima” – kaže nam Selma.

U svom magistarskom radu, pod nazivom “Remedijacija tla kontaminiranog Cd (kadmijem), Cu (bakrom) i Pb (olovom) hemijskim i biološkim postupcima”, vršeći eksperimente i analize na savremenoj opremi u laboratorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, ponudila je rješenje i metode kojima je moguće izvršiti sanaciju zagađenosti uzorkovanog tla, što je od strane stručnih tijela fakulteta ocjenjeno kao značajni doprinos u naučnom istraživanju rješavanja problema zagađenosti.

Namjera joj je da kroz dalje angažovanje na poslovima u struci, pored rješavanja osnovnih, egzistencionalnih pitanja, primijeni stečena znanja i da doprinos za podizanje svijesti o značaju zaštite okoline te stvaranju općeg ambijenta za život i zdravlje ljudi.

“Ovom prilikom želim pozvati mlade ljude koji završavaju srednju školu, da prilikom upisa na studij sagledaju nastavni plan i program i odaberu studij na Prirodno-matematičkom fakultetu, smjer kontrola kvaliteta i zaštita okoliša, kako bi se u budućnosti kao mladi stručnjaci angažovali na problemima rješavanja zaštite okoliša što je jedan od krucijalnih i rastućih problema savremenog društva” – ističe Selma.

“Za podršku u ostvarenju dosadašnjih rezultata prije svih zahvalna sam svojim roditeljima, široj porodici i prijateljima, profesorima sa Prirodno-matematičkog fakulteta, a posebno mentorici prof. dr. Alisi Selović” – zaključuje razgovor za naš portal Selma Kadrić.

Pročitajte i ovo

Uništena najveća zastava sa ljiljanima na Vlašiću

Najveća zastava Republike Bosne i Hercegovine, koja je prije samo deset dana postavljena na Vlašiću, …