fbpx
Nedjelja , 4 Juna 2023

Općina Fojnica dobila prvi kontejner za e-otpad

Na području općine Fojnica nedavno je postavljen prvi kontejneri za elektronički otpad u saradnji ZEOS eko-sistem d.o.o. koji jw prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Kontejner na lokaciji u ulici Bosanska, a namijenjen je za prikupljanje pokvarenih i odbačenih elektroničkih uređaja, kao što su pokvareni mobiteli, bušilice, fenovi…, mali aparati i IT oprema.

ZEOS eko-sistem d.o.o., izdvojio sredstva za nabavku novih kontejnera za električni i elektronski otpad sa ciljem unapređenja pravilnog odlaganja e-otpada i podizanja svijesti stanovništva.

E-otpad je postao značajan dio životne svakodnevnice svakog čovjeka. Dostupnost uređaja i široka upotreba su omogućili stanovništvu velike prednosti visokog standarda života. Međutim, njihova proizvodnja, korištenje i odlaganje je postalo neodrživo. Zagađenje e-otpadom i njegove količine na deponijama se najefikasnije sprječavaju na mjestu njegovog nastanka, kroz edukacije i odvojeno sakupljanje e-otpada.

E-otpad potpada pod opasni otpad, kojeg je potrebno posebno sakupljati i isti se ne smije miješati sa ostalim komunalnim otpadom.

Pročitajte i ovo

Kemo iz Bugojna upecao ribu smuđ od 80 centimetara, ima skoro pet kila

Kemal Ćorhuhić, na jezeru kod Bugojna upecao je ribu smuđ od 80 centimetara i skoro …