fbpx
Petak , 24 Maja 2024

MIZ FOJNICA: Visina članarine povećana sa 60 KM na 84 KM godišnje

Medžlis Islamske zajednice Fojnica je donio ODLUKU o visini člnarine na području Medžlisa Islamske zajednice Fojnica

Član I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina članarine za pripadnike Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na području Medžlisa Islamske zajednice Fojnica.

Član 2.

Obveznici plaćanja članarine su muške osobe sa navršenih dvadeset godina starosti i žene koje su u radnom odnosu ili ostvaruju pravo na penziju.

Član 3.

Visina članarine na području Medžlisa IZ-e Fojnica utvrđuje se u iznosu od 7,00 KM mjesečno, odnosno 84.00 KM godišnje.

Član 4.

Za tumačenje i realizaciju Odluke zadužuju se članovi Izvršnog odbora Medžlisa, predsjednici džematskih odbora i službenici Medžlisa Islamske zajednice Fojnica.

Član 5

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Fojnica koja određuje visinu i naplatu članarine, broj: 02-1-144/21 od 19. 03. 2021. godine.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. 03. 2023. godine

Pročitajte i ovo

Ovo je porodilja Elvira Huskanović koja je preminula u 29. godini života

Ženska osoba E. H. (29) iz Gračanice preminula je nakon komplikacija poslije porođaja. – Dana …