Na osnovu broja stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton, Vlada Srednjobosanskog kantona je od FBiH ukupno dobila 22.278.273 KM, od čega 11.139.140 KM (50 posto) mora usmjeriti u kapitalne projekte.

Vlada Srednjobosanskog kantona na osnovu Odluke o finansiranju rashoda i izdataka iz primljenog tekućeg transfera za podršku budžetima iz sredstava dodijeljenih iz Budžeta Federacije BiH za 2022. godnu, za kapitalne investicije i projekte je za Ministarstvo unutrašnjih poslova izdvojila 600.000 KM i to za izgradnju zgrade Policijske stanice Kreševo (305.000 KM) i izgrdnju zgrade Policijske stanice Donji Vakuf (295.000 KM).

Ministarsvu pravosuđa i uprave namijenjeno je 700.000 KM, za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona Ministarstvu zdravsta i socijalne politike Vlada će dodijeliti 5.025.000 KM, Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za nabavku opreme izdvojit će se 2.527.640 KM, Ministarstvu prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za poticaj povratka prognanih, obnovu i razvitak namijenjeno je 1.450.000 KM, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 700.000 KM. Vlada je Kantonalnom arhivu za renoviranje i dogradnju zgrade namijenila 87.600 KM, dok je za uspostavu katastara nekretnina Kantonalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove izdvojeno 48.900 KM.

 

Ostatak dodijeljenih sredstava (50 posto) Vlada Srednjobosanskog kantona će usmjeriti na održavanje tekuće likvidnosti budžeta.