Najniže penzije u Federaciji iznose 424 KM i tih korisnika je oko 170.000.

Novalić je predložio da se najniže penzije povećaju u najvišem mogućem procentu.

– Zadužuju se federalni ministar finansija, federalni ministar rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da poduzmu korake i pripreme provedbene akte neophodne za povećanje najniže penzije u Federaciji BiH u najvišem mogućem procentu, u skladu sa članom 81. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – stoji u inicijativi premijera Novalića.