fbpx
Srijeda , 28 Februara 2024

ZDK: 1.000 KM mjesečno za sve zaposlene i nezaposlene porodilje!

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je po hitnom postupku i glasovima svih prisutnih zastupnika Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom ZDK, čime su se stekli uvjeti za isplatu mjesečnih naknada svim porodiljama u tom kantonu.

Zastupnici Skupštine ZDK, još prije 20 dana, usvojili su rebalans budžeta za 2022. godinu te u sklopu njega i obavezu isplate porodiljnih naknada na mjesečnom nivou od 1.000 KM, a primjena zakona s usvojenim izmjenama počet će od 1. septembra ove godine. Porodiljne naknade bit će isplaćivane svim zaposlenim i nezaposlenim porodiljama u istom iznosu, javlja Fena.

– Zakon predviđa da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sada utvrđuje u visini od 1.000 KM mjesečno, za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije rješenje u odnosu na dosadašnje. Također, da se novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ostvaruje u visini od 1.000 KM – najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Prava na naknadu, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti sve porodilje koje ranije nisu ispunjavale uslove za ostvarivanje ovog prava – bilo po osnovu imovinskog cenzusa ili zbog neispunjavanja u pogledu radnog staža ili porodilja, jednostavno, nije podnosila zahtjev.

Također su propisani povoljniji uslovi i iznosi za ostvarivanje navedenog prava te omogućeno da u izuzetnim okolnostima – smrti majke, napuštanje djeteta…ovo pravo može ostvariti otac djeteta, ako je prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavnaje, što do sada nije bilo regulisano – napomenula je resorna ministrica Azra Sinanović.

Ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu iz budžeta ZDK omogućeno je i ženama-povratnicama iz ZDK na teritoriju entiteta Republika Srpska, ako je sjedište njenog poslodavca na području ZDK, ukoliko isto pravo ne mogu ostvariti u mjestima povratka, a što, napomenula je ministrica Sinanović, nije bilo regulisano dosadašnjim zakonom.

Ministarstvo je, napomenula je, uputilo dopis centrima za socijalni rad i općinskim službama da “pravovremeno organizuju svoje poslovanje i pripreme za zamjenu ovih rješenja”. Dužni su, podvukla je, u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna pomenutog zakona, zamijeniti dosadašnja rješenja novim rješenjima te ih uskladiti sa zakonom. Zaposlenim će se porodiljama, istakla je, vršiti uplata doprinosa u skladu sa zakonom.

– Prijedlog zakona predviđa i uvećanje za 20 posto za svako rođeno dijete majci koja rodi blizance, treće i svako sljedeće dijete – dodala je Sinanović.

Po skraćenom postupku danas je usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ZDK.

Skupština je usvojila i Odluku o osnivanju Turističke zajednice ZDK. Ranije ove godine usvojen je Zakon o turizmu ZDK kojim je predviđeno osnivanje Turističke zajednice ZDK te i osnivanje turističkih zajednica u jedinicama lokalne samouprave u općinama i gradovima tog kantona. Vlada ZDK je za formiranje Turističke zajednice ZDK osigurala 100.000 KM.

 

Pročitajte i ovo

Prelazak na ljetno računanje vremena: Evo kad se pomiču kazaljke na satu

Prelazak na ljetno računanje vremena dogodit će se krajem marta. U noći sa subote, 30. …