– Činjenica je da tamo imamo veliki broj nelegalno izgrađenih objekata. Sadašnji nadzor nije dovoljan, inspektor je imao mogućnost samo pisanja minornih kazni od 300 maraka za nelegalnu gradnju.

Izmjenom zakona omogućit ćemo izradu uredbe Vlade koja će definirati ko je upravitelj i sve ostale detalje vezane za upravljanje spomenikom prirode. Ogromna šteta je napravljena jer se nije mogla zabraniti gradnja. U prvoj zoni imamo oko 300 nelegalno izgrađenih objekata. To je realnost, ali moramo podvući crtu, ovo je posljednji vapaj svih nas – rekao je Šaćibović.

Kazao je i kako ne misli da će nelegalni objekti ikad biti srušeni.

– Istini za volju, teško je reći da će neko to rušiti. Evo, ni zakon to nije definirao. Svako rušenje i novi postupak doveo bi do tog da bi tlo doveli u nepovoljan položaj. Tako da moram priznati, ne mislim da će iko to rušiti – napomenuo je i dodao da bi rješenje mogla biti legalizacija.

– Tu se može ići na legalizaciju. Mi u Ministarstvu imamo pripremljenu verziju zakona o legalizaciji, tražimo još određena mišljenja da krenemo u daljnju proceduru kako bismo sve nelegalne objekte stavili pod nadzor i uveli u kategoriju legalnih objekata – kazao je on.