fbpx
Srijeda , 29 Maja 2024

Vlada SBK izdvojila 10.000,00 KM za porodicu Mašin iz Smajlovića

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 119. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Prokoškog jezera spomenikom prirode u istovjetnom predloženom tekstu od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Prokoškog jezera spomenikom prirode, dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

 

Usvojen je i Konsolidirani periodični izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 01.1. do 31.12.2021. godine, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu, s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke obezbjeđena su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona za tekuće transfere pojedincima u iznosu od 18.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „13. rujan“ Jajce u iznosu od 221.962,00 KM.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „Vitez“ Vitez u iznosu od 28.498,00 KM.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, Osnovnoj školi „Braća Jezerčić“ Jajce u iznosu od 3.040,00 KM.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, kojom se dopušta preraspodjela između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u iznosu od 34.500,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Fojnica za saniranje štete od požara na stambenom objektu u vlasništvu Dišija Mašin, kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je odnijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku ronilačke opreme u vrijednosti od 5.982,00 KM bez PDV-a.

Date su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku prehrambenih artikala i napitaka za 2022. godinu u vrijednosti od 25.641,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata i opreme za 2022. godinu u vrijednosti od 49.999,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku fotoaparata za akviziciju za 2022. godinu u vrijednosti od 17.094,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku računarske opreme za 2022. godinu u vrijednosti od 85.470,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku policijskih košulja za 2022. godinu u vrijednosti od 188.034,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku policijskih čarapa i kravata za 2022. godinu u vrijednosti od 25.641,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku usluga analize alkohola u krvi i urinu za 2022. godinu u vrijednosti od 10.000,00 KM bez PDV-a.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost za izvođenje radova na rekonstrukciji krova i zgrade Centra inspekcija u Kiseljaku u vrijednosti od 32.780,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavku opreme, potrepština i ekspertskih usluga, a za potrebe projekta „Eko škole- u dodiru s prirodom“ u saradnji sa Britanskim vijećem:
– Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku ekspertnih usluga u vrijednosti od 1.500,00 KM bez PDV-a.
– Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku opreme za stručni kabinet u vrijednosti od 1.250,00 KM bez PDV-a.
– Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku uredskih potrepština u vrijednosti od 1.300,00 KM bez PDV-a.
– Saglasnost Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za nabavku eko kontejnera u vrijednosti od 10.000,00 KM bez PDV-a.

Donesen je i Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci svih kantonalnih tijela uprave da anketiranju zainteresirane strane korisnike usluga, dobavljače, interne korisnike i uposlenike, o njihovom zadovoljstva tim uslugama, najkasnije do 30. 06. 2022. godine. Zadužuju se rukovodioci svih kantonalnih tijela uprave da u saradnji sa predstavnikom rukovodstva za kvalitete pri Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kvaliteta planiraju i usuglase program internih audita za 2022. godinu.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju o pismu namjere Općine Novi Travnik za prodaju zgrade za smještaj Kantonalnog suda u Novom Travniku. Vlada SBK je zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave da nastavi pregovore sa predstavnicima Općine Novi Travnik i Kantonalnog suda u Novom Travniku u vezi sa kupnjom zgrade koju koristi Kantonalni sud u Novom Travniku

Vlada SBK je utvrdila Mišljenje na Nacrt zakona o rudarstvu Federacije BiH u formi amandmana. Nakon analize predloženih zakonskih rješenja dostavljaju se primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt zakona rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, isto mišljenje dostaviti će se Skupštini SBK na daljnje postupanje.

Pročitajte i ovo

Lisica provalila u kokošinjac Elmira Litrića: Značajna šteta na farmi u Kiseljaku

Lisica provalila u kokošinjac Elmira Litrića: Značajna šteta na farmi u Kiseljaku Autor: Harun Pašalić …