fbpx
Subota , 24 Februara 2024

Nije plaćao PDV i oštetio državu za preko 300.000 KM: Nidhat dobio samo godinu zatvora

Optuženi nije evidentirao kroz poslovne knjige pravnog lica tačno ostvarene prihode niti je u podnesenim prijavama samooporezivanja Upravi za indirektno oporezivanje BiH tačno obračunao i prijavio PDV

Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu u predmetu Nidhat Inkić i drugi, kojom je optuženi Nidhat Inkić oglašen krivim za krivično djelo – porezna utaja ili prevara, a za isto krivično djelo odgovorno je i optuženo pravno lice “Autotehnik” d.o.o. Gradačac–u stečaju.

Sud je Inkiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, te novčanu kaznu u iznosu od 50.000 KM koju je dužan platiti u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti presude.

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u spomenutom roku, Sud će je, bez odlaganja, zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za to djelo.

Od optuženog Inkića i pravnog lica „Autotehnik” d.o.o. Gradačac oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 315.266,82 KM.

Taj iznos optuženi su dužni solidarno uplatiti u korist Budžeta BiH u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

Optuženi Inkić kriv je što je od 2013. do 2017. godine u Gradačcu, u svojstvu osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica „Autotehnik“ d.o.o. Gradačac u stečaju, koji je porezni obveznik, u namjeri da izbjegne plaćanje davanja po osnovu poreza za dodanu vrijednost (PDV) i pribavi imovinsku korist navedenom pravnom licu, postupio suprotno odredbama Zakona o PDV-u.

Optuženi nije evidentirao kroz poslovne knjige pravnog lica tačno ostvarene prihode niti je u podnesenim prijavama samooporezivanja Upravi za indirektno oporezivanje BiH tačno obračunao i prijavio PDV.

Optuženi Nidhat Inkić je izvršio umanjenje stvarnih obaveza pravnog lica u stečaju „Autotehnik“ d.o.o Gradačac, po osnovu PDV-a, u ukupnom iznosu od 315.266,82 KM, te je za taj iznos pribavio imovinsku korist pravnom licu, a pričinio štetu Budžetu BiH.

Optuženo pravno lice odgovorno je što je raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 315.266,82 KM koju je uime, za račun i u korist te firme ostvario optuženi Nidhat Inkić, saopćeno je iz Suda BiH.

Pročitajte i ovo

Saobraćajna nesreća u Kiseljaku, vozač kamiona pobjegao sa mjesta nesreće

Jutros oko 6:30 sati, na području Kiseljaka u mjestu Gromiljak, došlo je do saobraćajne nesreće …