U 2021. godini na ime plaće najviše je inkasirao predsjedavajući Doma naroda FBiH Tomislav Martinović (HDZ), nešto malo više od 42.000 KM. Odmah iza njega je Ivo Tadić (HDZ) sa 37.000 KM, Zvonko Marić (SBB) je naplatio 35.635 KM, Damir Marjanović (samostalni delegat) 33.000 KM, Segmedina Srna (SDP) 33.511 KM…

Od paušala godišnje zarade blizu 8.000 KM

Ukupno je za plaće delegata izdvojeno 1.644.254 KM.

U prošloj godini delegatima je uredno isplaćen i regres koji je iznosio blizu 500 KM, ili tačno 494.50 KM. Na ime paušala isplaćeno je u prošloj godini 137.137 KM. Paušal mjesečno iznosi 660 KM, pa na godišnjem nivou samo od paušala u Parlamentu delegati naplate blizu 8.000 KM.

U predočenom izvještaju o delegatskim primanjima na web stranici Doma naroda Parlamenta FBiH može se vidjeti da mnogi ne primaju paušal u Domu naroda.

– Delegati se mogu odlučiti da li će primati paušale u Domu narodu ili u kantonalnoj skupštni gdje su zastupnici. Mnogi se odluče na drugu varijantu jer su u pojednim skupštinama paušali viši nego u Domu naroda. Paušal se isplaćuje mjesečno, a ne po održanoj sjednici. Mislim da se delegatu koji neopravdano izostane sa sjednice odbija od paušala – kazao nam je Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda FBiH.

Na odvojeni život delegata potrošene 163.095 KM

Podsjećamo, Dom naroda FBiH je jedini u državi gdje se transparetno, na njihovoj web stranici, mogu vidjeti primanja delegata, sve stavke, do posljednjeg feninga.

Kada je riječ o odvojenom životu, delegatima je u prošloj godini isplaćeno ukupno 163.095 KM, a na njihov smještaj potrošene su 42.100 KM.