fbpx
Nedjelja , 26 Marta 2023
vlada sbk 0 996x463

Vlada SBK nastavlja s ulaganjima u Fojnicu: Za tri projekta blizu 100 hiljada KM

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoju poduzetničkih zona” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Ukupan iznos finansijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi 170.000,00 KM, za sufinansiranje sljedećih projekata općina:
o Općina Bugojno – izgradnja kolektora upotrebljivih voda u naseljima Podgaj i MZ Karadže izdvaja se iznos od 30.000,00 KM.
o Općina Fojnica – asfaltiranje pristupnog puta u poslovnoj zoni „Vranica“ izdvaja se iznos od 30.000,00 KM.
o Općina Donji Vakuf – rekonstrukcija dionice pristupnog puta zaobilaznica-Malak Janj L=200 m izdvaja se iznos od 20.000,00 KM.
o Općina Novi Travnik – završni radovi na prometnicama u zoni Neobarje izdvaja se iznos od 90.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – izdvajanje interventnih sredstva. Ovom odlukom, u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2021. godini, utvrđuje se raspodjela sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. – izdvajanje interventnih sredstva, po zahtjevu korisnika, kako slijedi:
o Općina Busovača iznos od 30.000,00 KM.
o Općina Kiseljak iznos od 25.000,00 KM.
o Općina Fojnica iznos od 22.000,00 KM.
o MZ Drvetine, općina Bugojno iznos od 20.000,00 KM.
o MZ Vrbas II, općina Bugojno iznos od 20.000,00 KM.
o MZ Počulica, općina Vitez iznos od 10.000,00 KM.
o MZ Zagrlje, općina Novi Travnik iznos od 10.000,00 KM
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj privredi (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – interventna sredstva. Donosi se Odluka o raspodjeli dijela sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, privrednom društvu ,,BH4“ d.o.o. Jajce za sufinansiranje troškova implementacije certifikata: ISO 9001:2015-kvalitet proizvoda i usluga, ISO 14001:2015- upravljanje okolišem, ISO 45001:2015 – zaštita zdravlja i sigurnosti na radu u izonosu od 9.000,00 KM. Iznos iz ove Odluke isplatit će se na žiro račun privrednog društva ,,BH4‘‘ d.o.o. Jajce.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke Aparata za razljevanje podloga u mikrobiološkom laboratoriju. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu, Ekonomski kod 614100 – ” Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo SBK, na ime nabavke Aparata za razljevanje podloga u mikrobiološkom laboratoriju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo SBK na ime nabavke PCR testova i VTM setova. Iz sredstava Budžeta SBK za 2021. godinu, sa pozicije ” Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo SBK, izdvaja se iznos od 100.000,00 KM na ime nabavke PCR testova i VTM setova. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 365.284,00 KM sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica“. Sredstva iz ove Odluke izdvajaju se u svrhu uplate premije osiguranja-markica za zdravstveno osiguranje za 2022 godinu, za nezaposlene branioce i članove njihovih porodica koji su ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje i nalaze se na spisku kod Službe za branioce u općini prebivališta ili na spisku kod Službe za zapošljavanje SBK.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava udrugama branitelja u iznosu od 73.000,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu sa dostavljenom prijedlogu Kantonalne uprave za branitelje.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za rekonstrukciju mokrog čvora u OŠ „Berta Kučera“, PŠ „Vlasinje“ u procijenjenoj vrijednosti od 10.250,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK primila je k znanju Informaciju o kampanji Ujedinjenih naroda „Učinimo grad/regiju otpornijim na katastrofe, a na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu. Vlada SBK saglasna je proaktivno sudjelovati u kampanji i kontinuirano provoditi aktivnosti u cilju smanjenja rizika od katastrofa kao temeljnog cilja kampanje.
Zadužuje se Kantonalna uprava za civilnu zaštitu za sprovođenje navedenih aktivnosti.
Preporučuje se općinama sa područja Srednjobosanskog kantona da pristupe navedenoj kampanji.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK primila je k znanju Informaciju o povećanju cijena smještaja korisnika ustanova za smještaj mentalno invalidnih osoba u zavodima „Drin“, „Bakovići“ i „Pazarić“. Vlada SBK će nastaviti sa ispunjavanjem svoji finansijskih obveza prema navedenim ustanovama za štićenike sa područja Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK donijela je Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi pojedincima – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“ u ukupnom iznosu od 162.864,01 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se kako slijedi:
1. „NAKLADA ALFA“ d.o.o. Mostar iznos od 15.817,38 KM.
2. „ŠKOLSKA NAKLADA“ d.o.o. Mostar iznos od 30.100,67 KM.
3. „LOGOVITA“ d.o.o. Mostar iznos od 7.091,95 KM.
4. „IBRA“ d.o.o. Travnik iznos od 62.483,33 KM.
5. „IK VRIJEME“ d.o.o. Zenica iznos od 30.667,34KM.
6. „BOSANSKA KNJIGA“ d.o.o. Sarajevo iznos od 12.952,09 KM.
7. „BAYBOOK“ d.o.o. Sarajevo iznos od 3.751,25 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti „Trećoj osnovnoj školi“ Bugojno za pokretanje procedure javne nabavke – Sanacija dijela vodovodne mreže u procijenjenoj vrijednosti od 2.600,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti „Bristovi“ Bristovi“ Bugojno za pokretanje procedure javne nabavke i to: rekonstrukcija i investicijsko održavanje – uređenje i opremanje školskog igrališta u procijenjenoj vrijednosti od 5.002,00 KM. Izvor financiranja – donacija i nabavka namještaja i računarske opreme igrališta u procijenjenoj vrijednosti od 2.753,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnost Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju saglasnost „Trećoj osnovnoj školi“ Oborci Donji Vakuf na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju saglasnost Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ Opara, Novi Travnik na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju saglasnost Srednjoj školi „Busovača“ Busovača na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju saglasnost Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila na izmjenu Plana javnih nabavki za osnovne i srednje škole“ za 2021.godinu.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Usluge održavanja i popravke opreme u prostorijama za zaštitu tajnih podataka u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
– Odluka o raspodjeli sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za podršku razvoja poduzetničkih zona“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u iznosu od 30.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će općini Busovača za sufinansiranje projekta „Sanacija i rekonstrukcija infrastrukture u poslovnoj zoni Mediapan“.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa stavke „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – interventna sredstva u iznosu od 7.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će Ženskom nogometnom klubu „Iskra“ Bugojno, općina Bugojno za sufinansiranje projekta sanacija postojećih svlačionica na stadionu Jaklić u Bugojnu.
– Odluka o raspodjeli sredstava sa stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 19.500,00 KM. Naznačena sredstva raspodijeliti će se u skladu sa dostavljenom prijedlogu Ministarstva privrede.

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona na ime podrške finansijskoj stabilnosti u uslovima pandemije u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021.godini) u iznosu od 86.640,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poljoprivrednim proizvođačima za podršku u pčelarstvu u skladu sa dostavljenim tabelarnim prikazom.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja u 2021.godini) u iznosu od 43.407,95 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnju krastavaca kornišona u skladu sa dostavljenim tabelarnim prikazom.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu u iznosu od 5.650,00 KM kojom se dopušta izvršenje preraspodjele između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, OŠ „Travnik“ Travnik, „Treće osnovne škole“ Bugojno, OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac, SŠ „Vitez“ Vitez i „Srednje strukovne škole“ Jajce. Sredstva će se preraspodijeliti kako slijedi:
o OŠ “Travnik“ Travnik iznos od 2.000,00 KM.
o “Treća osnovna škola“ Bugojno iznos od 1.050,00 KM.
o OŠ “Kiseljak 1“Bilalovac iznos od 850,00 KM.
o SŠ“ Vitez“ Vitez iznos od 900,00 KM.
o „Srednja strukovna škola“ Jajce iznos od 850,00 KM.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2021.godinu u iznosu od 20.000,00 KM kojom se dopušta izvršenje preraspodjele između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Druge osnovne škole „Bugojno“ Bugojno.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Novi Travnik za dodjelu finansijske pomoći za sanaciju dijela klizišta u mjestu Gornje Pećine. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, te za jačanje sistema zaštite i spašavanja, izdvajaju se sredstva općini Novi Travnik u iznosu od 30.000,00 KM, za sufinansiranje sanacije dijela klizišta u mjestu gornje Pećine. Iznos iz ove odluke uplatit će se općini Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Fojnica za dodjelu novčanih sredstava za „Sufinansiranje projekta regulacija korita rijeke Dragače”. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za preventivne mjere zaštite i spašavanja, izdvajaju se sredstva općini Fojnica u iznosu od 45.000,00 KM, za „Sufinansiranje projekta regulacija korita rijeke Dragače”. Iznos iz ove odluke uplatit će se Općini Fojnica.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za dodjelu finansijske pomoći za sufinansiranje projekta sanacije mosta u mjestu Slimena, MZ Slimena. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Tekući transferi pojedincima – za preventivne mjere zaštite i spašavanja“, izdvajaju se sredstva općini Travnik u iznosu od 30.000,00 KM, za sufinansiranje projekta sanacije mosta u mjestu Slimena, MZ Slimena. Iznos iz ove odluke uplatit će se općini Travnik.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Kreševo za dodjelu novčanih sredstava za „Sufinansiranje sanacije šteta nastalih od poplava u naselju Deževice”. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Tekući transferi pojedincima – za pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama, te za jačanje sistema zaštite i spašavanja“, izdvajaju se sredstva općini Kreševo u iznosu od 25.000,00 KM, za „Sufinansiranje sanacije šteta nastalih od poplava u naselju Deževice”. Iznos iz ove odluke uplatit će se Općini Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, za sufinansiranje projekata sljedećih privrednih društava i obrtnika. Ukupan iznos finansijskih sredstava koja se raspoređuju po ovoj odluci iznosi: 19.500,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se privrednim društvima i obrtnicima iz sredstava s pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta – „Izgradnja/rekonstrukcija mosta Kanare“, općina Travnik, iz interventnih sredstava u iznosu od 50.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se općini Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekata – iz interventnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kako slijedi:
– „Izgradnja potpornog zida na putu Kaćuni – Lugovi u naseljenom mjestu rijeka“- 15.000,00 KM
– „Regulacija dijela korita Luškog potoka kod područne škole u Lugovima“-15.000,00 KM
– „Regulacija odvodnje na putnom pravcu Tisovac-Pridolci“, – 25.000,00 KM

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka putem Direktnog sporazuma za sanacija mokrog čvora u PS Travnik u iznosu od 7.000,00 KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka putem Direktnog sporazuma za izradu nadstrešnice u PS Bugojno u iznosu od 5.000,00 KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka putem Direktnog sporazuma za sanacija mokrog čvora u PS Vitez u iznosu od 7.000,00 KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka putem Direktnog sporazuma za zamjenu vanjske stolarije u PS Busovača u iznosu od 7.000,00 KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje postupka putem Direktnog sporazuma za izradu pregrade u Odjelu informatike MUP-a (sjedište) u iznosu od 4.000,00 KM sa PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK donijela je Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje javne nabavke – operativni sistem za COVID potvrde u procijenjenoj vrijednosti od 40.000,00 KM bez PDV-a. Predmetna usluga se odnosi na nabavku i instalaciju operativnog sistema za potrebe 19 javnih ustanova na području Srednjobosanskog kantona uključujući Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK, Zavod za zdravstveno osiguranje SBK, Zavod za javno zdravstvo SBK, 5 bolnica i 11 domova zdravlja.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava sa stavke „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za sufinansiranje projekta zaštite i unapređenje okoliša te razvojnih projekata Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu u iznosu od 3.000,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se Udruženju građana „NOVUM“ općini Kiseljak za sufinanciranje projekta „ECO ECHO“

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o finansiranju iz primljenog tekućeg transfera za podršku budžetima iz sredstava aranžmana sa MMF-om dodijeljenih iz Budžeta Federacije BiH. Ovom odlukom utvrđuje se namjena i način utroška sredstava transfera tekućeg transfera za podršku Budžetu Srednjobosanskog kantona iz sredstava aranžmana sa MMF-om u ukupnom iznosu od 22.278.273,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti o izboru B.I.H TOURS d.o.o. Novi Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza na području općine Novi Travnik – LOT – 1 – Prijevoz učenika OŠ “Edhem Mulabdić” Opara – Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti od 192.874,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnosti o izboru DUOBUS d.o.o. Novi Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza na području općine Novi Travnik – LOT – 3 – Prijevoz učenika OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti od 127.408,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnosti o izboru DUOBUS d.o.o. Novi Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza na području općine Novi Travnik – LOT – 5 – Prijevoz učenika OŠ “Safvet-beg Bašagić” Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti od 47.477,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o davanju saglasnosti o izboru Žilić d.o.o. Novi Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza na području općine Novi Travnik – LOT – 6 – Prijevoz učenika OŠ “Novi Travnik” Novi Travnik u procijenjenoj vrijednosti od 54.895,00 KM bez PDV-a.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za socijalno osiguranje učenika“ u ukupnom iznosu od 39.966,70 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačiti će se na Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje i Federalni zavod za zdravstveno osiguranje kako slijedi: doprinos za zdravstveno osiguranje ZZZO SBK izdvaja se iznos od 35.891,10 KM i doprinos za zdravstveno osiguranje FZZO Sarajevo izdvaja se iznos od 4.076,60 KM.

Data je saglasnost Srednjoj muzičkoj školi „Jakova Gotovca“, Novi Travnik za pokretanje procedure javne nabavke za Srednju muzičku školu „Jakova Gotovca“ Novi Travnik – kupovina objekta, zgrada u vlasništvu Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva, Sarajevo (HKDD SARAJEVO), primjenom odredbi Zakona o javnim nabavkama. Vlada SBK je dala saglasnost Srednjoj muzičkoj školi „Jakova Gotovca“, Novi Travnik da donese Odluku o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i provede postupak javne nabavke po okončanju postupka. Data je saglasnost direktoru Srednje muzičke škole „Jakova Gotovca“, Novi Travnik da sklopi ugovor o kupovini objekta, zgrade smještene u ulici Kralja Tvrtka bb u Novom Travniku od Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva, Sarajevo (HKDD SARAJEVO) po cijeni od 395.000,00KM bez PDV-a, i izvrši se plaćanje sa Budžeta Srednje muzičke škole „Jakova Gotovca“, Novi Travnik.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na nacrt Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2022./2023.godinu. Ovaj Zaključak dostaviti će se Federalnom ministarstvu zdravstva na daljnje postupanje. Ovaj dvogodišnji sporazum o saradnji između Svjetske zdravstvene organizacije, Regionalne kancelarije za Evropu i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u ime Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za dvogodišnji period 2022 – 2023. predstavlja praktičan okvir saradnje usaglašen u procesu sukcesivnih konsultacija između institucija nadležnih za zdravstvena pitanja u Bosni i Hercegovini i Regionalne kancelarije SZO u Bosni i Hercegovini u ime SZO, u svrhu postizanja kvantifikovanih ciljeva iz Trinaestog opšteg programa rada Svjetske zdravstvene organizacije 20192023. (GPW 13), Evropskog programa rada 20212025: Zajedničkim djelovanjem do boljeg zdravlja u Evropi (EPW), te zdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Kapitalni transferi – za financiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton u iznosu od 3.000.000,00 KM za potrebe sufinansiranja projekta općine Travnik za “Mješovitu srednju školu “ Travnik – završetak izgradnje i opremanje objekta. Naznačena sredstva doznačiti će se općini Travnik.

Pročitajte i ovo

London u duhu ramazana: Organizovan otvoreni iftar za više od 400 ljudi

Sutra će organizovati otvoreni iftar i na stadionu fudbalskog kluba Chelsea Stamford Bridgeu, prvi koji …