fbpx
Četvrtak , 22 Februara 2024

Burna rasprava na OV Fojnica: NIJE usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta

Na današnjoj 6. Redovnoj sjednici Opštinskog vijeća Fojnica je bilo prisutno 17 vijećnika od 21 izabranog, a 4 vijećnika koji nisu bili prisutni su opravdali svoje odsustvo.

Četvrta tačka Dnevnog reda je bila Izvještaj o izvršenju budžeta od 01. januara do 30. juna.

Pomoćnik načelnika za finansije, Amir Polutan, je kazao da je u prvih 6 mjeseci ostvaren suficit, a da su, istovremeno, smanjeni rashodi.

Suficit je u prvih 6 mjeseci iznosio 528.750,00 KM, zahvaljujući neočekivanim prihodima od poreza (dvostruka kupovina lokacije “Stari grad”) te smanjenjem rashoda.

Vijećnik Emir Memija je tražio da se dostavi analitička kartica kapitalnih ulaganja dok je Branko Stanić postavio pitanje o načinu izvršenja budžeta, u šta je ulagano…

Vijećnik Emir Sulejmanović je izrazio nezadovoljstvo prezentiranjem budžeta te je imao zamjerke na nepodudaranje u budžetskim brojevima te je kazao da je nedopustivo da se štamparske greške potkradaju u prezentaciji budžeta.

Vijećnik Almir Zulum je istakao da je rijetkost da na pola godine, Opština bude u suficitu dok su većina drugih opština u deficitu te je kazao da ne postoji razlog da se ovaj Izvještaj ne usvoji.

Ipak, sa osam glasova ZA (SDA), 2 glasa PROTIV (SDP) te šest glasova suzdržan (HDZ i SBB), Izvještaj o izvršenju budžeta od 01. januara do 30. juna 2021. godine NIJE usvojen.

Nakon ove odluke, vijećnik Almir Zulum je kazao da je ovo politička odluka te da predlaže da se pozicija predsjedavajuće deprofesionalizira te da se time uštedi bruto 25.000,00 KM godišnje u budžetu jer mu je nezamislivo da neko ko prima novac iz opštinskog budžeta bude suzdržan prilikom usvajanja Izvještaja o izvršenju budžeta.

Nakon pauze od 15 minuta, vijećnik Almir Zulum je povukao ovaj prijedlog.

Pročitajte i ovo

FIFA donijela odluku: Denis Huseinbašić može igrati za Bosnu i Hercegovinu!

Zvanična potvrda da veznjak Denis Huseinbašić (22) može nastupiti za nacionalni tim Bosne i Hercegovine …