fbpx
Subota , 2 Jula 2022

Naša stranka: Ubrzati proces registracije istospolnih životnih zajednica

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još je u oktobru 2018. prihvatila zahtjev za legalizaciju istospolnih životnih zajednica, no još uvijek nije bilo pomaka, rekli su iz Naše stranke.

Premijer Novalić je tada najavio formiranje Interresorne radne grupe koja je trebala analizirati propise na osnovu kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti na području FBiH.

Interresorna grupa je formirana u januaru 2020. godine, a svoj posao je završila u aprilu 2021. i izvještaj uputila Vladi FBiH. Vlada ga još nije proslijedila Parlamentu na razmatranje. Tim povodom inicijativu za razmatranje spomenutog izvještaja tražile su Sabina Ćudić i Nasiha Pozder, zastupnice Naše stranke u Parlamentu FBiH.

“Dana 29. 4. 2021. godine resorna grupa sačinila je i Vladi uputila izvještaj koji još uvijek nije razmatran u Parlamentu FBiH. Od tada do posljednje sjednice održane 19. 8. Vlada je imala trinaest sjednica, što ukazuje na to da se već značajno kasni s njegovim razmatranjem. Već sve predugo traje uzme li se u obzir da je 2018. godine prihvaćen zahtjev za legalizaciju istospolnih zajednica. Premijer Novalić je tada usvajanje zahtjeva pravdao kao jedan od koraka na putu ka EU”, rekli su iz Naše stranke.

Dalje dodaju kako je važna i brzina puta ka EU, ali i ostvarenje prava LGBT populacije.

“Ustanovljeno je da u FBiH bračni i vanbračni partneri imaju oko 1.000 prava više nego što imaju partneri u LGBT zajednicama samo na osnovu toga što svoja životna partnerstva mogu registrovati. Neka od ključnih su pravo da budu zdravstveno osigurani preko svog bračnog ili vanbračnog partnera u slučaju nezaposlenosti i spriječenosti za rad. Zatim pravo na plaćeno odsustvo s posla u slučaju bolesti ili smrti drugog partnera bez rizika da će dobiti otkaz ili pravo na nasljeđivanje sve lične imovine koja je pravno vlasništvo bračnog ili vanbračnog partnera i njegove penzije. Smatramo velikim socijalnim zaostatkom činjenicu da u FBiH postoji značajan broj ljudi koji svoja osnovna ljudska prava ne mogu zadovoljiti samo zahvaljujući činjenici jer žive u istospolnoj zajednici i želimo taj proces ubrzati što je moguće više”, zaključili su iz Naše stranke.

Pročitajte i ovo

Nermin Alimanović, prvi Rom iz Visokog koji je obavio hadž u posljednjih 60 godina

Nermin Alimanović rođen je 1979. godine u Sarajevu, a sa suprugom Halimom živi u Visokom. …