Naime, prilikom službene posjete Izetbegovića ovom bosanskohercegovačkom gradu, tokom obilaska travničke čaršije, mladenci kao i svatovi su ga zamolili da se zajedno fotografiraju, na što je on rado pristao.