fbpx
Srijeda , 29 Novembra 2023

Uvodne riječi Tužilaštva: Novalić je imao vlast u nabavci respiratora

Afera „Respiratori“ se nastavlja, ročište optuženima Fadilu Novaliću, premijeru FBiH, Fahrudinu Solaku, suspendiranom direktoru Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Fikretu Hodžiću vlasniku „Srebrene maline“, i dopremijerki FBiH Jelki Milićević, održano je danas.

Sutkinja u ovom slučaju je Džemila Begović.

Optužnicom im se stavlja na teret počinjenje navedenih kaznenih djela u svezi sa nabavkom 100 komada respiratora u vrijednosti od 10.530.000 KM, te zaštitne opreme u vrijednosti od 2.900.000 KM za potrebe borbe protiv koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine u vrijeme neposredno nakon proglašenja stanja nesreće.

Čitanje optužnice na današnjem ročištu trajalo je više od sat vremena.

Tužilac Mirza Hukeljić je na današnjem ročištu iznio uvodne riječi.

Zaštita postupka

On je najavio da će zatražiti uvođenje mjera u cilju zaštite postupka.

“Prijedlog za izricanje mjera zabrane, odnose se na dokazni postupak. U tom smislu mi u odnosu na pravovremeno dostavljanje ovog prijedloga, smo imali namjeru iskoristiti ovo pravo, te izložiti taj prijedlog. I zatražiti da se odbrana očituje danas ili na narednom ročištu. Ovaj krivični postupak mora biti obezbjeđen prije prvog dokaza. On se direktno odnosi na izvođenje dokaza, na karakter dokaza. Tu prije svega izdvajamo svjedoke. Neophodno je da se ovakvo pitanje riješi“, kazao je on.

Senka Nožica, zastupnica Jelke Miličević kazala je da tužilac ovaj prijedlog želi danas predočiti zbog medija i dodala je da danas ne žele da se o tome izjašnjavaju, već naredni put.

Sutkinja Begović kazala je da se danas neće o ovome govoriti, a na slijedećem glavnom pretresu će se prije iznošenja dokaza govoriti o ovome.

Hukeljić je istaknuo da su dokazi i djela koja su počinjena dešavalo se u specifičnom vremenu.

“Tužilaštvu je to bitno, u kontekstu zaštite ljudski prava i života građana. Svi građani imaju pravo na najviši nivo zdravstvene zaštite, a izvršne vlasti imaju obavezu da osiguraju najviši stepen zaštite. Upravo u ovakvim okolnostima, kada je proglašena pandemija, tužilaštvo će u iznošenju dokaza i dodatnih dokaza ako ih bude, dokazati dvije stvari.

Optužnicom su obuhvaćena dva vremenska perioda, osmišljavanje plana, koji je započeo 16. marta 2020. godine. U okviru tog plana, dogovoreno je nezakonito izvlačenje novca iz budžeta. Osmišljenim i pripremljenim planom prvo,drugo, treće i četvrto optužen su znali da će novac biti upotrebljen za nabavku medicinskih sredstava, te ga iskoristili na način da su već unaprijed znali da će on biti isplaćen i dodiljen FUCZ, koja nije zdravstvena ustanova.

Nakon odobrenja sredstava, koji predstavljaju prvi uslov za nezakonito izvlaščenje sredstava iz budžeta, a posao nabavke je povjeren FUCZ-u kojom rukovodi drugooptuženi Fahrudin Solak.

Prekoračena ovlaštenja

Plan nije bio da se novac prebaci na FUCZ, već je podrazumijevao i unaprijed odabir pravnog lica koje će izvršiti nabavku opreme. Upravo u ovome će Tužilaštvo dokazati da je postupak odabira ponuđača baziran na jednoj sms poruci. Nakon jedne takve poruke koja nije iskaz svjedoka već se radi o jednom materijalnom dokazu, dolazi do odabir ponuđača koji će izvršiti nabavku.

Postao je plan udruženja, da se Fahrudinu Solaku prošire ovlaštenja za nabavku. Nakon ovoga slijedi drugi period koji započinje 23. marta, a radi se o vremenskom periodu kada je planirano kako će se isplatiti novac FUCZ-u.

Iz sadržaja poruka koje će se prezentirati da je poruka bila donesena u periodu, kada pravno lice Srebrena malina nije imalo nikakva medicinska sredstva, pa čak nije imalo ni mogućnost da dostavi ponudu za ista.

Vidjet ćete da je u tom periodu, pa sve do zaključenja ugovora, potpuno prvooptuženi Fadil Novalić prekoračio svoja ovlaštenja i razgovarao sa trećeoptuženim Fikretom Hodžićem, gdje je razgovarao o cijeni i ponudi.

Dokazat ćemo prije nego je zaključen ugovor o nabavci, prvooptuženi je potpisao pismo namjere za izvoz medicinskih sredstava iz Kine iz čega se vidi da je on imao saznanja prije nego je potpisan ugovor.

Nalog za isplatu novca unešen je u sistem dana 2. marta, dan prije nego je zaključen ugovor za Srebrenom malinom. Udruženje je sinhronizovano djelovalo, da pripadnicima ovog udruženja omogući pribavljanje protivpravne koristi.

Četvrtooptuženi je znao da se zamjenski respiratori koji su mu ponuđeni značajno jeftiniji na tržitu, od onih koji su prvobitno navedeni. Potvrda tome je pismo u kojem je prvooptuženi potpisao drugo pitanje za ovaj drugi model. Vidi se da je on imao sve vrijeme vlast u postupku nabavke respiratora. Dokazat ćemo i sudu da su oni znali koje su prave cijene tih respiratora.

Pribavljena korist

Krivično djelo koje je stavljeno na teret ovim lica je svršeno krivično djelo kojima je pribavljena protuvpravna korist ne manja od 700 hiljada KM. Novac koji je izvučen iz budžeta bio je predmet pranja, a ostalo se odnosi na druge događaje koji nisu predmet ovog optuženja.

Dokazat ćemo da je premijer zaista bio pregovarač u procesu javne nabavke, pravno lice koje je uvezlo respiratore tek dva dana prije isporuke tih respiratora predalo zahtjev za upis veleprometnika. Dokazat ćemo Sudu da je prvooptuženi uticao i na postupak upisa Srebrene maline u upis u registar veleprometnika, a sve s ciljem da bi dobili dozvolu za uvoz.

Dokazima ćemo Sudu pokazati da je petooptuženi prilikom isplate sredstava iz budžeta, niko nije vršio nikakvu provjeru boniteta Srebrene maline”, rekao je tužilac.

Između ostalog tužilaštvo je najavilo da će imati vještake koji će govoriti o respriatorima, a jedan je domaći stručnjak, a drugi je međunarodno stručnjak iz Velike Britanije.

“Oni će nam govoriti o tome kakvi su ovo respirator, odakle njemu ta szananja. Tužilaštvo će potvrditi da respiratori bili ispravni ili ne, nisu namijenjeni ovoj svrsi“, kazali su.

Istaknuli su da će imati saslušanje zaposlenika i službenika iz ovih institucija u kojima rade optuženi i iz Srebrene maline, te je dodao da će ovim dokazima dokazivati da je ovaj plan iz ureda kabineta premijera FBIH, počeo puno prije zaključenja ugovora sa Srebrenom malinom.

Nije bilo improvizacije

“Tužilaštvo će među prvim dokazima iznijeti analizu svih dokaza koji će se prezentovati. Svakako da taj izvještaj ne sadrži sve dokaze koje planiramo izvesti, ali većinu relevantnih da.

Došli smo u situaciju koja je potreba, da će se ovaj dokaz u toku postupka suočavati sa stvarima koje nisu specifične prirode. Specifična stvar je i jučerašnja verifikacija respiratora. Bit će pokrenute i druge istrage”, poručili su.

Kazali su tužitelji da niko od optuženih nije posezao za radnjama koje prethodno nisu bile osmišljene i nije data saglasnost, te da nije bilo nikakvih improvizacija.

Nakon završenog iznošenja uvodnih riječi tužilaštva, odbrana optuženih zatražila je pauzu od deset minuta, koju je sud odobrio.

Radiosarajevo.ba

Pročitajte i ovo

Na Bolji svijet je preselila ESMA (ŠAĆIR) MUJIĆ rođ. BEGOVIĆ iz Kiseljaka

Na Bolji svijet je preselila ESMA (ŠAĆIR) MUJIĆ rođ. BEGOVIĆ iz Kiseljaka. Preselila je na …