fbpx
Srijeda , 28 Februara 2024
opina 658x463

Predstavljamo fojnički Budžet: Opština Fojnica mjesečno izdvaja 21.000,00 KM za čišćenje grada i zimsko čišćenje MZ

Jučer smo pisali da je na prvoj redovnoj sjednici Opštinskog vijeća Fojnica usvojen Budžet za 2021. godinu.

Budžet Opštine Fojnica je javan te ćemo u narednih nekoliko tekstova pisati o predviđenim Opštinskim izdacima za 2021. godinu.

U 2020. godini, izdaci za komunalne usluge su iznosili 263.000,00 KM, a za 2021. godinu je predviđeno povećanje od 30.000,00 KM te će ukupni izdaci za ovu stavku Budžeta iznositi 293.000,00 KM.

Pod stavkom Budžeta za komunalne izdatke se nalazi pet stvari koje ćemo pojedinačno nabrojati.

Prvo su izdaci za telefon, telefaks i Opština godišnje potroši 20.000,00 KM na ovu podstavku što mjesečno iznosi oko 1700,00 KM.

Na usluge interneta, Opština potroši 8.000,00 KM za godinu dana, odnosno 666,00 KM mjesečno.

Za poštanske usluge, godišnje se izdvoji 10.000,00 KM, što mjesečno iznosi blizu 850,00 KM.

Za vodu i kanalizaciju, godišnje se izdvoji 5.000,00 KM, mjesečno oko 420,00 KM.

Peta podstavka su ostale komunalne usluge (čišćenje grada i zimsko čišćenje MZ), za ovu podstavku je izdvojeno 250.000,00 KM, što mjesečno iznosi 21.000,00 KM.

Isječak iz Budžeta Opštine Fojnica za 2021. godinu

Pročitajte i ovo

Prelazak na ljetno računanje vremena: Evo kad se pomiču kazaljke na satu

Prelazak na ljetno računanje vremena dogodit će se krajem marta. U noći sa subote, 30. …