Za usvajanje Budžeta glasalo je 34, protiv je bilo 13, a šest uzdržanih. Sumnjajući u tačnost, delegat Elmedin Konaković (NiP), koji je bio protiv, tražio je pojedinačno glasanje. No, i tada je Budžet dobio većinu glasova. Također, usvojen je Zakon o izvršenju Budžeta za 2021.

Podsjetimo, Zastupnički dom FBiH Budžet je usvojio 29. decembra, dok je dan kasnije sjednica Doma naroda prekinuta. Budžetom za 2021. godinu predviđeno je, između ostalog, 60 miliona KM za podršku zdravstvenom sektoru, 230 miliona KM u vidu podrške kantonima, općinama, gradovima…

Značajna sredstva predviđena su privredi za saniranje ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.