Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Štampa je puna naslova “Večer duhovne muzike”!

Termin kojim se u celofan umotava da ima neka duhovna, “islamska”, dozvoljena muzika.

Jednostavno, svaka vrsta muzike je HARAM.

Nema smetnje da osoba koja zaboravi isključiti zvono na mobitelu da to uradi u namazu kada mobitel počne zvoniti. Određene osobe misleći da je to zabranjeno ostavljaju mobitel da zvoni u namazu, i na taj način ometaju sve klanjače u džamiji.

A dodatni je problem i grijeh ako je zvono na mobitelu muzika.” – izjavio je efendija Pezić-