fbpx
Ponedjeljak , 17 Juna 2024

U 7 sati jutros počela je izborna šutnja, a sutra svi na glasanje!

Danas tačno u 07:00 sati počela je izborna šutnja koja je na snazi do nedjelje u 19:00 sati kada se zatvaraju birališta širom Bosne i Hercegovine.
Izborna kampanja je zvanično startala 16. oktobra i trajala je do jutros (14. novembra). Biračka mjesta za ovogodišnje lokalne izbore otvaraju se u sutra (nedjelja, 15. novembar) u 07:00 sati.

Prema Izbornom zakonu BiH u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji ne smije biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Period izborne šutnje traje do 19 sati na dan izbora, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta.

“Političkim subjektima se zabranjuje održavanje skupova s ciljem političke kampanje, izlaganje u biračkom mjestu ili okolini bilo kakvih materijala i korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače. Zabranjeno je korištenje megafona i drugih razglasnih uređaja, te svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruiše izborni proces”, istakao je predsjednik CIK-a Željko Bakalar.

Zbog kršenja izborne tišine izricat će se novčane kazne koje iznose od 1.000 do 10.000 KM za stranku, od 1.000 do 5.000 KM za kandidata, a prigovor se podnosi u roku od 24 sata od trenutka učinjene povrede.

Ovo je prvi put da se izbori u BiH održavaju u uslovima pandemije koronavirusa, a iz CIK su poručli da poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera ne smije biti smetnja za zakonito odvijanje izbornog procesa.

Kontrolori će voditi računa da prilikom čekanja na glasanje, primjerice na spratovima u hodnicima osnovnih škola, prije dolaska na samo biračko mjesto, ne bude više od 30 osoba, pa će ostali glasači morati čekati u redu vani.

Biračka mjesta su otvorena od 07:00 do 19:00 sati. Uz pokazivanje jednog od važećih bh identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani”, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10 KM+PDV. I naravno treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

Na Lokalnim izborima 2020. godine se biraju:

– 64 općinska vijeća u Federaciji BiH
– 56 skupština općina u Republici Srpskoj,
– 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
– 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH
– 7 skupština gradova u Republici Srpskoj,
– 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini
– Skupštinu Brčko distrikta BiH

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata.

Prvi put na Lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2020. godine bira se i 3142 vijećnika/odbornika od čega 23 predstavnika nacionalnih manjina.

Na izborima učestvuje 543 politička subjekta.

Ovjereno je ukupno 30.809 kandidata od čega 425 kandidata za nečelnike/gradonačelnike, 30.188 kandidata za općinska vijeća odnosno skupštine općina ili gradska vijeća odnosno skupštine grada i skupštinu Brčko Distrikta BiH te 196 kandidata predstavnika nacionalnim manjina.

U zaključeni Centralni birački spisak (stanje na dan 01.10.2020. godine u ponoć) upisano je ukupno ukupno 3.283.380 birača i to:

– broj redovnih birača je 3.141.257:

– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 7.925;

– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 14.059;

– broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 704

– broj birača koji glasaju putem pošte je 102.377 i

– 17.058 birača je upisano da glasa putem mobilnog tima (to su redovni mobilni timovi ne oni posebni COVID-19, o tome će CIK BiH imati izvještaj nakon izbora)

Ukupno u BiH je formirano 5.759 biračkih mjesta uključujući i 388 mobilnih timova (to su redovni mobilni timovi, a ne oni posebni COVID-19 mobilni timovi koji će biti također na terenu).

Po jedno biračko mjesto 15. novembra bit će otvoreno u Ambasadi BiH u Beču, Počasnom konzulatu BiH u Gracu, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

Pročitajte i ovo

Divna priča iz BiH: Mještani efendiji poklonili automobil za Bajram

Nezapamćen Bajram u Željeznom polju: Zuhdija ef. Ridžal dobio automobil na poklon kao mali znak …