fbpx
Ponedjeljak , 22 Jula 2024

Ratni vojni invalidi kojima je Vlada FBiH dodijelila automobile imaju pravo na nove

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe.
Dodat je novi stav po kojem ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe, koji su već ostvarili pravo na dodjelu putničkog automobila u ranijim godinama, mogu ostvariti pravo na ponovnu dodjelu u skladu s kriterijima za utvrđivanje liste koje donosi federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Propisano je da prioritet za dodjelu putničkih automobile, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Uredbom, imaju ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe koji do sada nikada nisu dobili putnički automobil, zatim kvadriplegičari, paraplegičari i invalidi s potpunim gubitkom vida na oba oka. Također, propisan je i način preuzimanja automobile, te njihove tehničke karakteristike i oprema.
Današnjim izmjenama određeno je i da će nabavka automobila biti vršena u skladu sa obezbjeđenim sredstvima u budžetu FBiH za tekuću godinu i to iznos do 30.000 KM po jednom automobilu.

Razlozi za donošenje ovih izmjena i dopuna su prevenstveno da krajnji korisnici ovog prava dobiju što kvalitetniji automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe, obzirom da se radi o najtežoj kategoriji RVI čije se zdravstveno stanje svakodnevno pogoršava. Prateći kretanje napretka u automobilskoj industriji i rasta cijena na tržištu, ukazala se potreba da se do sada predviđeni iznos od 25.000 KM poveća na 30.000 KM po automobilu, kako bi svim korisnicima bio dodjeljen automobil iste kvalitete kao i prethodnih godina.

Pročitajte i ovo

Na Bolji svijet je preselila BEŠIĆ (rođ. SULJIĆ) HATIDŽA iz Prokosa

Na Bolji svijet je preselila BEŠIĆ (rođ. SULJIĆ) HATIDŽA iz Prokosa. Preselila je na Ahiret, …