fbpx
Ponedjeljak , 22 Jula 2024

Ubistvo historije: Iskopom pijeska devastirana nekropola stećaka pod zaštitom države

Franjevački muzej i galerija Gorica danas su na svojoj službenoj Facebook stranici objavili kako se uništava prahistorijsko i srednjovjekovno groblje sa stećcima na lokalitetu Mali Han u Lištanima.
Iskopom pijeska nepoznatog počinitelja, došlo je do devastiranja dijela arheološkog lokaliteta s ostacima prapovijesnog tumula i kasnosrednjovjekovnog groblja.

Foto: Muzej Gorica Livno

Foto: Muzej Gorica Livno

Arheološki lokalitet Mali i Veliki Han u Lištanima odlukom Komisije za proglašenje nacionalnih spomenika proglašen je nacionalnim spomenikom BiH. Odlukom su obuhvaćeni prapovijesni tumuli na kojima su se kasnije tijekom kasnog srednjeg vijeka vršili ukopi pod stećcima. Na Velikom Hanu registrirano je 25 stećaka te na Malom Hanu 59 stećaka.

Foto: Muzej Gorica Livno

Foto: Muzej Gorica Livno

Arheološkim lokalitetom Mali Han uz veliki tumul na kojemu je kasnosrednjovjekovno groblje obuhvaćen je i izdvojeni tumul u neposrednoj blizini na kojemu su se također vršili ukopi tijekom kasnog srednjeg vijeka. Nažalost na tom dijelu lokaliteta došlo je do nelegalnog iskopa pijeska pri čemu je lokalitet devastiran.

Foto: Muzej Gorica Livno

Foto: Muzej Gorica Livno

“Pretpostavljamo da je se radilo o prapovijesnom tumulu ali kako su dvije trećine iskopane nemamo sačuvanih nalaza kojima bi to potvrdili. Na površini tumula tijekom kasnog srednjeg vijeka vršili su se ukopi. O tomu nam svjedoči jedan sačuvani stećak i nadgrobne ploče utonule u zemlju. Također u presjeku iskopa vidi se arhitektura grobova s kamenim obložnim pločama te ljudske kosti razbacane po iskopu”, napisali su iz Franjevačkog muzeja.

Foto: Muzej Gorica Livno

Foto: Muzej Gorica Livno

O devastiranju arheološkog lokaliteta obaviješten je nadležni Zavod za zaštitu spomenika u Sarajevu.

U tijeku je daljnje postupanje u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte i ovo

Američki predsjednik Joe Biden se povukao od nove utrke za Bijelu kuću

Američki predsjednik Joe Biden se povukao od nove utrke za Bijelu kuću. U svojoj izjavi, …