Kako je za Faktor kazao hafiz Edin efendija Peštalić, imam tuzlanske džamije Kralj Abdullah, u ovoj mubarek noći je, prema živoj narodnoj tradiciji širom islamskog svijeta, u nutrini hazreti Amine začet posljednji Božiji poslanik Muhammed a. s. i zbog toga je ona posebna.

Hafiz Edin efendija Peštalić

– Pitanje fizičkog začeća Muhammeda a. s. nije ni na koji način tretirano u osnovnim izvorima islama, Kur'anu i sunnetu, međutim, namjera i cilj ljudi koji su uveli obilježavanje Lejletu-r-regaiba su hvale vrijedni. Kao i što je hvale vrijedna činjenica da muslimanke širom svijeta radi sjećanja na Poslanikovu a. s. majku i zarad ljubavi prema Poslaniku a. s. i njegovoj majci hazreti Amini, ponosno nose ime Amina ili Emina, iako je ona preselila na Ahiret prije poslanstva Muhammeda a. s. i dolaska islama – priča hafiz Peštalić.

Efendija Peštalić ističe da je ova noć kao i svaka druga za vjernika, muslimana, ali povod njenog obilježavanja je ono zbog čega je ova noć drugačija od drugih noći.

– Onaj ko se u ovoj noći ponaša kao da se ništa ne dešava ili uopće ne mari za nju, za takve ona i nije mubarek. Ova noć je drugačija od drugih noći po svom nijjetu, po želji da se dodatno ibadet čini i Allahu dž. š. zahvali na blagodatima, a posebno na blagodati poslanstva Muhammeda a. s. i vjere islama – kaže Peštalić.

Lejletu-r-regaib, navodi Peštalić, nije blagoslovljena sama po sebi, kao što je to naprimjer Lejletu-l-kadr, ali je ona kao mnoge druge noći, indirektno blagoslovljena kao što su noći uoči petka, noć uoči Ramazanskog i Kurban-bajrama.

– Blagoslovljena je zbog namaza u džematu jer je namaz u džematu kako nas uči Allahov Poslanik a. s. “bolji od namaza pojedinca za 27 deredža (stepena)” (Buhari). Blagoslovljena je zbog dersa, vaza, predavanja o Časnom Kur'anu i sunnetu Božijeg Poslanika a. s. Blagoslovljena je zbog zikra, zajedničkog spominjanja Uzvišenog Allaha, dž. š., učenja Kur'ana i donošenja salavata, sve su to ibadeti koji uzrokuju Božiji blagoslov. Allahov Poslanik a. s. kaže: “Kad god se sakupi grupa ljudi u nekoj od Allahovih kuća da bi učili i proučavali Allahovu Knjigu, na njih se spušta mir, prekrije ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spominje među onima koji su kod Njega”(Muslim) – navodi hafiz, te dodaje da “svako ko prisustvuje programima povodom obilježavanja odabranih noći može posvjedočiti da se bosanskohercegovački muslimani okupljaju u džamijama kako bi spominjali Uzvišenog Allaha, donosili salavate na Njegovog Poslanika, a. s. i iskazali svoju duboku zahvalnost Dragom Bogu što ih je uputio na Pravi put”.

Ističe, također, da imam Gazali u svom djelu Ihjau ulumi-d-din povodom Lejletu-r-regaiba prenosi predaju da je Božiji Poslanik a. s. preporučio klanjanje posebnog nafila-namaza između akšama i jacije-namaza povodom ove mubarek noći.

Ova noć se tradicionalno obilježava u svim džematima širom BiH

– Nafila koja se češće klanja povodom Lejletu-r-regaiba/Noći želja jeste nafila za želju ili potrebu. Ova nafila može se klanjati u bilo koje doba, pa tako i povodom Lejletu-r-regaiba. Ibn ebi Evfa prenosi da je Allahov Poslanik a. s. rekao: “Ko bude imao kakvu želju ili potrebu kod Allaha dž. š. ili kod nekog od ljudi, neka se lijepo abdesti, a zatim neka klanja dva rekata namaza. Nakon toga neka poslije zahvale Allahu i donošenja salavata na Vjerovjesnika a. s. kaže: “Nema boga osim Allaha, Blagog i Plemenitog. Slava pripada Allahu, Gospodaru Arša Velikoga. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Ja te molim da mi omogućiš izvršavanje djela koja će mi osigurati Tvoju milost i djela koja će mi garantovati Tvoj oprost, obilje svakog dobra, te sigurnost i spas od svakog grijeha. Ne ostavljaj mi ni jedan grijeh, a da ga ne oprostiš, niti brigu, a da je ne otkloniš, niti želju i potrebu koja je u okviru Tvog zadovoljstva, a da je ne ispuniš. O Najmilostiviji.” U predanju koje bilježi Ibn Madže na kraju dove stoji dodatak: “Zatim neka moli Allaha šta želi od dunjalučkih i ahiretskih stvari, bit će mu uslišano” – pojašnjava hafiz Peštalić.

Na području Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Lejletu-r-regaib se obilježava tradicionalno kao i u svim džematima u Bosni i Hercegovini.

– U džematu džamije Kralj Abdullah ovu noć obilježavamo učenjem Jasina šehidima, učenjem zikra, salavata, učenjem odlomaka iz mevluda i dovom Allahu dž. š. S obzirom na to da svakoga četvrtka imamo halku tefsira Kur'an-i-Kerima i u okviru obilježavanja ove mubarek noći ćemo proučiti jedan odlomak Kur'ana a zatim ga prevesti, pojasniti i protumačiti. Važno je napomenuti da onaj ko u ovoj noći traži i nada se Allahovom zadovoljstvu putem učenja Kur'ana, salavata, zikra, klanjanjem nafila ili dovama, treba znati da i prije i poslije Lejletu-r-regaiba valja Allahu dž. š. biti pokoran, redovno obavljati farzove, a čuvati se zabrana i harama, da svoj život valja uskladiti sa propisima islama i da se valja prisjećati Poslanika a. s. prakticirajući svakodnevno njegov sunnet – kaže imam tuzlanske džamije.

On ističe da nije dovoljno samo povodom ove noći i/ili još nekoliko drugih noći biti musliman, mumin, biti vjernik.

– Svaka noć vjerniku je mubarek (blagoslovljena) ako je on Allahov dž. š. blagoslov zadobio živeći Allahovu dž. š. vjeru u svakom trenutku svog života i poštujući i slijedeći životnu praksu Allahovog poslanika Muhammeda a. s. – zaključuje efendija Peštalić.