fbpx
Ponedjeljak , 26 Februara 2024

Velika čast ukazana Harisu ef. Mekiću: Napisao predgovor za prijevod Kur'ana na ukrajinski jezik

U toku je štampanje prijevoda Kur'ana Časnog sa arapskog na ukrajinski jezik, kojeg je preveo prof. dr. Milan Radulović.

Prof. dr. Milan Radulović, sveštenik Bugarske pravoslavne crkve u Torontu i profesor Historije islamske filozofije na Islamskom fakultetu u Torontu. Rodom iz Bara, Crna Gora.

Prof. dr. Milan Radulović je Pravoslavni fakultet završio u Čikagu, a magistrirao u Solunu.

Islamske studije završio je u Bejrutu, a doktorske studije u Rimu.

Tečno govori jedanaest jezika.

Iako je ova vijest velika radost za ukrajinske muslimane, ona je, također, i radost za muslimane Fojnice i Busovače.

Naime, velika čast je ukazana mladom profesoru Harisu ef. Mekiću, bivšem imamu džemata Rizvići tako što mu je povjereno da napiše pregovor ukrajinskom prijevodu Kur'ana Časnog.

U nastavku, možete pročitati predgovor našeg Harisa.

PREDGOVOR

Zahvala Uzvišenome Gospodaru, koji nam u svetoj Knjizi Kur’anu Časnom kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla…“ (Kur’an, Sura El-Bekara, 185)
Neka je mir i spas na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. koji je rekao: “Kur'an je takvo bogatstvo da poslije njega nema siromaštva, a bogatstva bez njega i nema.”

Kada govorimo o Svetim knjigama, prva asocijacija koja nam pada na um ili bi pak trebala da bude jeste činjenje dobra i nagovaranje drugih na činjenje dobra, te ustezanje i odvraćanje od zla. Svete knjige u svome tekstu prvenstveno donose poruku mira, te opisuju način međuljudskog komuniciranja koji je sačinjen na tezi mira, suživota i tolerancije, pored svih ostalih, rekao bih, nimalo manje bitnih segmenata. Svete Knjige daju sebi na zadatak da afirmiraju čovjeka na putu ka činjenju dobra, kao putu kojeg jedino možemo okarakterizirati kao “put spasa”, kako za čovjekovo tijelo, tako prvenstveno za njegovu dušu.

Kur'an Časni je došao kao posljednja Božja objava čovječanstvu preko Muhammeda a.s. Njegova postepenost u objavljivanju kroz 23 godine stavlja nam na znanje da je kur'anska sveobuhvatnost kao kreacija Savršenog dotakla svaki segment čovjekova života.

Prve riječi Objave, javljaju se u formi imperativa, ali ne onog nasilnog, nego poticajnog, gdje Uzvišeni Allah od Poslanika a samim tim i od svakog čovjeka traži da uči. Ovaj vid imperativa čovjeka potiče na izučavanja, posmatranje, učenje i formiranje spoznaje kosmičkog savršenstva kao kreacije Uzvišenoga Boga u trilateralnoj relaciji Boga, čovjeka i svijeta.

Prema slovu Kur'ana, u čovjekovom životu nema mjesta za stagnaciju, pa ga Kur'an potiče na progres, napredak, dinamičnost u razvoju, ali ne ostavljajući ga samog, nego davajuci mu ideje i upute za ostvarenje časnih ciljeva koji se stavljaju na zadatak čovjeku.

Kur'an od čovjeka traži napredovanje, kako duhovno, tako i materijalno. Stoga Kur'an od čovjeka zahtjeva naučno uzdignuće, čiji su rezultati samo potvrda i dokaz savršenosti Božanske kreacije, čija spoznaja afirmira čovjekovu duhovnost i uspostavlja balans između materijalnog i duhovnog zvani “umjereni put” kojeg opet Kur'an traži od nas da bismo zadobili Božije zadovoljstvo i milost. Čovjek pod okriljem Božijeg zadovoljstva i milosti je sretan čovjek.

Kur'an kao knjiga koja dominantno u ljudskoj povijesti utiče na formiranje i profilisanje ljudske ličnosti i misli je nebrojeno mnogo puta proučavana, prepisivana te prevođena na skoro sve relevantne jezike svijeta.
Ovaj prijevod Kur'ana sa Njegovog izvornog jezika tj. arapskog na ukrajinski od prof. dr. Milana Radulovića, svakako će muslimanima ukrajinskog govornog područja olakšati izučavanje i propovjedanje islama te njegovu ralizaciju u svakodnevnom životu. Osim muslimana, priliku za čitanje Kur'ana Časnog će imati i pripadnici drugih religija, gdje će u vrijeme masovne islamofobije imati priliku spoznati islam onakav kakav jeste u njegovom izvornom obliku temeljenom na suživotu i prihvatanju različitosti kao bogastva, a ne kao principa razjedinjavanja. U tom kontekstu, želim se zahvaliti prof. dr. Milanu Raduloviću na ovom epohalnom prijevodu, uz molitve Uzvišenome Bogu da mu podari svako dobro.
Na kraju podjestit ću nas na riječi Gospodara koji kaže: “O, ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (Kur'an, Sura El-Hudžurat, ajet br. 13.)

Pročitajte i ovo

Izlila se rijeka Željeznica u mjestu Gotuša, saobraćaj se odvija usporeno

Stanovnici Dusine, Gojevića i okolnih mjesta se suočavaju s izazovima nakon što je rijeka Željeznica …