fbpx
Srijeda , 30 Septembra 2020

Vlada SBK odobrila 12 hiljada KM za rekonstrukciju krova škole u Dusini

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju nastavnika i profesora matematike osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu – “Ugovorene i druge posebne usluge-za stručno usavršavanje- edukaciju prosvjetnih djelatnika“ u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke doznačit će se JU „REUMAL“ Fojnica, a odnosi se na troškove dvodnevnog seminara nastavnika i profesora matematike osnovnih i srednjih škola u SBK koje organizuje Udruženje matematičara u SBK, a koje će se održati u periodu od 20.1.- 21.1.2020. godine u JU „Reumal“ Fojnica.

Data jr i slijedeća saglasnosti na prijedlog istog ministarstva:

– Saglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica u postupku javne nabave „Rekonstrukcija krova u PŠ Dusina“, najpovoljniji ponuđač je „BK Gradnja“ d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od 12.166,14 KM.

Pročitajte i ovo

Oblaci i kiša, danas i u naredna tri dana

Danas u Bosni veći dio dana pretežno oblačno, u Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Tokom dana …