fbpx
Ponedjeljak , 25 Maja 2020
reumal

KONKURS: “Reumal” zapošljava knjigovođe na određeno vrijeme

Lječilište “Reumal” Fojnica

 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o radu Lječilišta, raspisuje

K O N K U R S

                               ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

  1. Knjigovođa – 2 izvršioca na određeno vrijeme do 60 dana

 

Uslovi:

Pored općih zakonskih uslova kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

završen ekonomski fakultet (240 etc), certifikat/uvjerenje za samostalnog računovođu, poznavanje rada na računaru, šest mjeseci radnog iskustva.

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  • Diplomu o završenom fakultetu,
  • Uvjerenje o položenom ispitu za samostalnog računovođu / certifikat,
  • Dokaz o radnom iskustvu,
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • CIPS- potvrda o prebivalištu.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, Lječilište će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme (do 60 dana).

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Prijavu uz potrebne dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog konkursa dostaviti na sljedeću adresu: Lječilište „Reumal“ Fojnica , ul. Banjska br.1. (Komisija), 71270 Fojnica.

                                                                      Izvršni direktor

                                                                          Alija Mukača, dipl.ecc

Pročitajte i ovo

Bajram namaz klanjan u Fojnici: Čaršijska džamija je bila premala da primi sve vjernike

Jutros je u Fojnici bajram-namaz klanjan u 5 sati i 54 minute. Centralna bajramska manifestacija …