fbpx
Ponedjeljak , 15 Jula 2024

CIK potvrdio mandate u Domu naroda: Elvedin Mušanović novi delegat u ovome Domu

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine.

Mandati su dodijeljeni sljedećim delegatima:

a)            Delegati iz reda bošnjačkog naroda:

1.            Jusić Hadis

2.            Halilović Hajrudin

3.            Ahmetović Senad

4.            Skopljak Fahrudin

5.            Alić Senad

6.            Hadžić Dževad

7.            Isak Ramo

8.            Duvnjak Jasmin

9.            Kapić Jasminko

10.          Musić Nijaz

11.          Mušanović Elvedin

12.          Hajdarović Alisa

13.          Marić Zvonko

14.          Čampara Aljoša

15.          Suljević Samir

16.          Tufekčić Jasenko

17.          Čeljo Senad

b)           Delegati iz reda hrvatskog naroda:

1.            Šahinović Anel

2.            Ilić Ilija

3.            Krešić Boris

4.            Tadić Ivo

5.            Fejzić Edim

6.            Saraf Marko

7.            Džambas Zdenka

8.            Nakić Ilija

9.            Martinović Tomislav

10.          Džeba Damir

11.          Raguž Iva

12.          Iličić Marija

13.          Bešlić Zdravko

14.          Mandić Tomislav

15.          Marjanović Damir

16.          Ivić Ivan

17.          Šarac Stipan

c)            Delegati iz reda srpskog naroda:

1.            Ilić Slađan

2.            Vujović Žarko

3.            Simić Mladen

4.            Milović Daliborka

5.            Atanasijević Ljubinka

6.            Saradžić Vesna

7.            Dujmović Zora

8.            Viteškić Smiljana

9.            Stojanović Igor

10.          Radun Duško

11.          Broćeta Goran

12.          Damjanović Dragana

13.          Tanović Velemir

14.          Puzigaća Drago

d)           Delegati iz reda Ostalih:

1.            Kantarević Rasim

2.            Trepanić Mirela

3.            Imširović Sandra

4.            Srna Bajramović Segmedina

5.            Handžić Vibor

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 11.2.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u “Službenom glasniku BiH” i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka sa pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH.

Pročitajte i ovo

Irnela Stošić ima rak koji je metastazirao, a i suprug joj je teško bolestan: Pomozimo joj u liječenju

Irnela Stošić iz Mostara je u životnoj opasnosti zbog metastaza raka maternice. Pozivom na 17043 …