Na trgu Alije Izetbegovića u Cazinu došlo je do incidenta koji je rezultirao kažnjavanjem vozača automobila marke Golf. Građani su prijavili narušavanje Javnog reda i mira koje je prouzročio vozač turiranjem vozila i stvaranjem nesnošljive buke.

Identificiran kao S.D. (20), vozač Golfa bio je akter ovog incidenta. Policijski službenici su odmah reagirali nakon pritužbi građana i pristupili kažnjavanju vozača koji je narušavao mir na gradskom trgu.

Narušavanje Javnog reda i mira predstavlja ozbiljan prekršaj, a u ovom slučaju, turiranje motora Golfa rezultiralo je stvaranjem nesnošljive buke koja je uznemiravala građane na pomenutom trgu.

Građani su brzo reagirali na neprijatnost koju je vozač izazvao. Njihove prijave policiji omogućile su brzu intervenciju policijskih službenika, koji su odmah pristupili kažnjavanju vozača S.D.

Policijski službenici su vozača kažnjavali prekršajnim nalogom, a kazna se odnosi na narušavanje Javnog reda i mira.