fbpx
Ponedjeljak , 15 Jula 2024

Oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutrašnih poslova SBK

OGLAS

za popunu radnih mjesta namjestenika

u Ministarstvu unutarnjih/unutranjih poslova SBK/KSB

  1. Visi referent vozac u Grupi za zajednicke posiove MUP u sjedistu, namjestenik – 1 izvrsitel), u
    radni odnos na neodredeno vnjeme
  2. Pomoni radnik-Cistacica prostorija u Grupi za zajednicke postove MUP u sjedistu, namjestenik

– 1 izvrsitel), u radni odnos na neodredeno vriere

  1. Visi referent za poslove protokola u Odsjeku za administraciju Travnik, namjestenik – 1 izvrsitel)
  2. Visi referent operator za unos podataka u Policijskoj stanici Kiseljak, namjeStenik – 1 izvrSitelj, u radni odnos na neodredeno vrijeme
  3. Pomoni radnik-cistacica prostonja u Jedinici za specijalisticku podriku, namjestenik –
    zvrsiteli, u radni odnos na neodredeno vrijeme
  4. Visi referent za izdavanje putnih isprava u Odsjeku za administraciju Jajce i Dobretici, namjestenik – 1 izvrsiteli, u radni odnos na odredeno vrijeme.

Pored opcih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. SSS, (IV/Ill stupanj) Prometna Skola, ElektrotehniCka Skola polozen ispit za vozada “B” kategorje | najmanje 10 mieseci radnog staza ostvarenog poslije zavrsene

srednje Skolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. zavrsena tomelina Skola.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. SSS, IV stupani. Gimnazija, Ekonomska, Upravna, ii Strojarska Skola, polozen strutni ispit, poznavanje rada na ratunalu i naimanje 10 mjeseci radnog staza ostvarenog

postje zavrsene srednje Skolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. SSS, IV stupanj, Gimnazija,

Ekonomska,

Ekonomska-tehnicki

tajnik, Upravna, Strojarska il Elektrotehnicka Skola, i najmanje 10 mjeseci radnog staza ostvarenog postije

zavrsene srednje Skolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5, zavrsena temelina skola.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6, SSS, IV stupanj, Upravna, Ginazija, Ekonomska Skola, polozen strucni ispit, poznavanie rada na racunalu i namanje 10 mieseci radnog staza ostvarenog postie zavrsene srednje Skalske spreme.

Uz prijavu na oglas kandidati su duzni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Uverenje o arzavijanstvu (ne starje od tri mjeseca)

Dokaz o stedenoj strunoj spremi|

Dokaz o radnom stazu

Dokaz o poznavanju rada na racunalu (za pozicije 316)

Overenu izjavu da kandidat u postjednie dvije godine od dana objavijivanja Javnog oglasa nje

opusten iz organa artavne slube kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federacipl BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,

Overenu izjavu da kandidat nije obuhvaden odredbom diana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Kandidati koji nemaju polozen struni ispit mogu se priaviti na Oglas, s tim da su duzni isti poloziti u roku od najkasnije 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Prijave sa prilozenom dokumentaciom slati putem PTT i direkino na Pisamici MUP-a SBK/KSB

zapecaceno/kovertirano na adresu Ministarstvo unutamih/unutrasnih postova SBK/KSB Travnik, Aleja

Konzula bb sa naznakom Komisia za oglas – namiestenici, ne otvarati”

Nepotpune i neblagovremene prijave se nece uzeti u razmatranje

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavlyvanja u sredstvima informiranja

Pročitajte i ovo

Irnela Stošić ima rak koji je metastazirao, a i suprug joj je teško bolestan: Pomozimo joj u liječenju

Irnela Stošić iz Mostara je u životnoj opasnosti zbog metastaza raka maternice. Pozivom na 17043 …