Naime, u svim dokumentima se učenicima mora upisivati bosanski jezik kao maternji.

– Prije skoro dvije godine grupa roditelja iz Janje me ovlastila na zastupanje zbog zabrane nazivanja i upisivanja maternjeg jezika kao bosanskog jezika. U školi u Janji kod Bijeljine.

Nakon toga podnio sam tužbu protiv Republike Srpske i matične škole. Osnovni sud u Bijeljini je u petak donio presudu u korist bosanskog jezika.

Sud je utvrdio diskriminaciju koju čini Republika Srpska, neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje.

Zato je dao nalog RS-u i školi da se diskriminacija ukloni i osigura pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg jezika u svakom dokumentu, kao i nalog da prestanu sa dosadašnjim postupanjem.

U ovom trenutku ova presuda je veoma važna, te mi je zaista drago što sam uspio u ovom postupku, zajedno sa roditeljima koji su me ovlastili da zastupam njihova prava i interese – napisao je Kaniža.