fbpx
Ponedjeljak , 4 Marta 2024

Sindikati u SBK zahtijevaju isplatu jednokratne novčane pomoći od 2.520,00 KM

Travnik, 03.01.2024. godine

• Vlada KSB/SBK

n/r Tahir Lendo, predsjednik Vlade KSB/SBK

  • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladin, kulture i sporta
  • Ministarstvo pravosuda i uprave
  • Ministarstvo finansija

PREDMET: Zahtjev za isplatu jednokratne novane pomoci uposlenicima koji

se finansiraju iz budzeta, dostavlja se

Postovani,

Mi predstavnici Sindikata zaposlenika koji placu primaju iz budzeta Kantona obracamo Vam se ovim zahtjevom za isplatu jednokratne pomodi u skladu sa Uredbom o isplati pomoci od

strane poslodavca i isplati jednokratne pomoci uposlenicima broj: 1857/2023 od

18.12.2023. godine.

Temeljem navedene Uredbe postoji moguénost isplate dvije prosjeone plate u

Federaciji BiH u iznosu od 2520,00 KM.

Cinjenica je da je Vlada Federacij Bosne i Hercegovine donijela Odluku o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o isplati pomoci od strane poslodavca i isplati

jednokratne pomoci uposlenicima broj: 1857/2023 od 18.12.2023. godine u visini od 2520 a da je izvrsila realizaciju iste i izvrsila uplatu pola iznosa to jest 1260,00 KM dana 29.12.2023. godine.

Sindikati kao i svi zaposlenici koji primaju place iz budzeta SBK/KSB su pod velikim finansijskim pritiskom, jer plate koje isti primaju ne mogu zadovoljiti minimum osnovnih uslova za Zivot.

Poznato le da povecanjem cllena potrepstina, raste I prikupljanje Iznosa PDV-a, vecim

prhuplanim znosima POV.a, Budiet Federacile Bil a time u Budiet SBK/KSE se pune znatno

vise nego li je to predpostavijeno.

Ovom prilikom Vas pozivamo da zajednicki poduzmemo radnje blagovremeno – odmah kako

zaposlenici Srednjobosanskog Kantona koji primaju plade iz Budzeta Kantona ne bi trpill Stetne

postjedice u odnosu na druge nivoe vlasti: Federaciju BIH, druge kantone, optine ler nam je poznato da su neke opcine kao I pravna lica (javne ustanove) kojima je osnivat Federacija, Kanton, opcina, grad visili isplate u skladu sa Uredbom time smo dovedeni u neravnopravan polelaj te smo zbog toga izlotent direktnoj diskriminacifi.

Cinjenica da je na osnovu predhodne Uredbe o Isplati pomoti od strane posiodavca pomoti

stanovnistvu ustjed rasta Indeksa potrosackth elena (Sluibene novine Federacije BIH” bro):

55/22) koja le lanosila na lanos od 1080,00 KM budzetskl korisnici nisu doblli nista odnosno

debill su 0,00 KM a dok su preduzeda, kao I pojedini zavodi till je osnivad Skupstina SBK a nadior visi Viada SBK dobili iznos od 1080,00 KM.

A shodno Vasem ponalanju u pogfedu podjele noveanih sredstava na predhodnim

sjednicama kao I na pos|jednjol slednici Vlade koliko ste se dall budzetskih sredstava

( pravnim licima, udruzenjima I pojedincima) to te biti posebna tema sulh sindikata koll se

Finansiraju iz Budieta.

S tim u vezi, dostavljamo Vam jedinstven zahtjev za Isplatu jednokratne novane pomoci

svim zaposlenicima u Javnom sektoru u SBK/KSB u iznosu od 2.520,00 KM KM te trazimo

da ovaj zahtjev uzmete kao priliku za dogovor o nacinu I rokovima isplate kako nebismo

trpili Stetne posljedice u odnosu na druge nivoe viasti (Federacija, drugi kantoni, opcine,

javna preduzete, zavodi, direkclje i agenclje kao I Javne ustanove) u cllju realizacije isplate.

Pročitajte i ovo

Preminula je Anđelka Taraba, r. Beblek iz Fojnice

Preminula je Anđelka Taraba, r. Beblek iz Fojnice u 73. godini života. Misa zadušnica bit …