fbpx
Četvrtak , 18 Jula 2024
IMG 4160 823x463

OGLAS: MUP SBK zapošljava Višeg referenta u Fojnici za izdavanje vozačkih dozvola

OGLAS

za popunu radnih mjesta namjestenika u Ministarstvu unutarnjih/unutranjih poslova SBK/KSB

  1. Visi referent za registraciju i izdavanje vozackih dozvola u Odsjeku za administraciju
    Foinica, namjestenik – I izvr$iteli, u radni odnos na neodredeno vrijeme
  2. Visi referent za izdavanje osobnih iskaznica u Odsjeku za administraciju Vitez, namjestenik – I izvrsitelj, u radni odnos na neodredeno vrijeme
  3. Visi referent za poslove veze i kriptozastite u Policiskoj stanici Travnik, namjestenik – 1 izvr$itelj, u radni odnos na neodredeno vrijeme
  4. VISi referent za izdavanje putnih isprava u Odsjeku za administraciju Travnik, namjestenik

– I izvrsitelj, u radni odnos na odredeno vrijeme, do povratka djelatnika sa bolovanja

5. Visi referent za izdavanje osobnih iskaznica u Odsjeku za administraciju Travnik. namjestenik – I izvr$itelj, u radni odnos na odredeno vrijeme, do povratka djelatnika sa bolovanja.

Pored opcih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. SSS, IV stupanj, upravna, gimnazija, ekonomska ili druga srodna vrsta srednje $kole ciji je programski sadr¿aj komplementaran sa vec navedenim skolama, polozen struèni ispit, poznavanje rada na racunalu i najmanje 10 mjeseci radnog staza ostvarenog poslije zavr$ene srednje $kolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. SSS, IV stupanj, Upravna, Gimnazija, Ekonomska skola, polozen struêni ispit, poznavanje rada a racunalu i najmanje 10 mjeseci radnog staza ostvarenog poslije zavr$ene srednje $kolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. SSS, IV stupanj. Gimnazija, Ekonomska, Elektrotehnicka, Strojarska skola ili druga srodna vrsta srednje skole ciji je programski sadrzaj komplementaran sa vec navedenim skolama, polozen stru¿ni ispit, poznavanie rada na racunalu i najmanie 10 mjeseci radnog sta2a ostvarenog poslije zavrsene srednje $kolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. SSS, IV stupanj, Upravna, Gimnazija, Ekonomska skola, polozen strucni ispit, poznavanje rada na racunalu i najmanje 10 mjeseci radnog staza ostvarenog poslije zavr$ene srednje $kolske spreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. SSS, IV stupanj. Upravna, Gimnazija, Ekonomska skola, polozen struêni ispit, poznavanje rada na racunalu i najmanje 10 mjeseci radnog staza ostvarenog poslije zavrsene srednje Skolske spreme.

Uz prijavu na oglas kandidati su duêni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Uvierenie o drzavlianstvu (ne starije od tri mieseca)

Dokaz o stecenoj struènoj spremi

Dokaz o radnom stazu

Dokaz o poznavanju rada na racunalu

Ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavijivanja Javnog oglasa nije otpusten iz organa dravne sluzbe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji BiH, odosno u Bosni i Hercegovini.

Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvacen odredbom clana IX I. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati koji nemaju polozen struêni ispit mogu se prijaviti na Oglas, s tim da su du≥ni isti poloziti u roku od najkasnije 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Prijave sa prilozenom dokumentacijom slati putem PTT ili direktno na Pisarnici MUP-a SBK/ KSB zapecaceno/kovertirano na adresu: Ministarstvo unutarnjih/unutrasnjih poslova SBK/KSB

Travnik, Aleja Konzula bb sa naznakom „Komisija za oglas – namjestenici, ne otvarati**

Nepotpune i neblagovremene prijave se nece uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavijivanja u sredstvima informirania.

Pročitajte i ovo

Mladi Zeničani preokrenuli hobi u posao: Extreme Bosna Service predstavlja revoluciju u visinskim radovima

Grupa mladih entuzijasta iz Zenice, nakon što su stekli fakultetske diplome, odlučila je ostati u …