fbpx
Utorak , 23 Jula 2024

Parlament danas odlučuje hoće li porodilje moći raditi pola radnog vremena

Predloženi zakon predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago, a kojim bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma podržala je, u drugoj komisijskoj fazi i uz tri prihvaćena amandmana, predloženi zakon.

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH koji su predložili poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Predložena dopuna zakona predviđa da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Također, definira da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prijenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji su predlagač poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku.

Predloženi zakon predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik – otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, koji je ranije utvrdilo Vijeće ministara BiH s oznakom EI, kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis).

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a kojim se olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Pročitajte i ovo

Fantastična ponuda za savršeno ljeto: Robot LJETNI KATALOG!

🌞✨Robot LJETNI KATALOG! 🌴🕶️ Pripremili smo za vas sve što vam je potrebno za savršeno …