fbpx
Petak , 1 Decembra 2023

Objavljena lista prioriteta za dodjelu stipendija djeci branilaca u SBK-a

Kantonalna uprava za pitanje branilaca/ branitelja objavljuje Listu prioriteta za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2022./2023. godinu i Popis neblagovremenih, nepotpunih i odbijenih prijava za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2022./2023.

Iz Fojnice po listi prioritetaraspored je sljedeći:

1. Merjema Šehović

2. Hafsa Meša

3. Merima Durić

4. Tarik Mukača

5. Azra Buljina

6. Almina Meša

7. Lucija Miletić

8. Asja Tulumović

9. Lamija Turko.

U nastavku pogledajte spisak svih imena studenata, koji su se našli na listi prioriteta  iz svih opština u Srednjebosanskom kantonu.

1.

Hadžić (Esad) Amna

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

6

7

38

2.

Herceg (Tomislav) Petra

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

6

7

38

3.

Lukić (Željko) Danijel

Busovača

25

/

2

9

36

4.

Ramić (Ibrahim) Selma

Donji Vakuf

25

/

4

7

36

5.

Grebenar (Smiljan) Petra

Vitez

25

/

4

7

36

6.

Jašarević (Senad) Merima

Vitez

25

/

2

9

36

7.

Nikolić (Damjan) Iva

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

6

5

36

8.

Škraba (Blaško) Kristina

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

4

7

36

9.

Hodžić (Ćazim) Hadis

Busovača

25

/

2

7

34

10.

Bojčetić (Miro) Marcela

Jajce

25

/

2

7

34

11.

Turanović (Rijad) Tarik

Jajce

25

/

2

7

34

12.

Đelilović (Adem) Belma

Vitez

25

/

4

5

34

13.

Đelilović (Adis) Lamija

Vitez

25

/

4

5

34

14.

Kokorović (Slađan) Lea

Vitez

25

/

2

7

34

15.

Livančić (Slavko) Renato

Vitez

25

/

2

7

34

16.

Sarajčić (Šemsudin) Haris

Vitez

25

/

2

7

34

17.

Trako (Elvir) Halima

Vitez

25

/

4

5

34

18.

Juričević (Pero) Lidija

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

7

34

19.

Matišić (Frano) Petar

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

7

34

20.

Mujkić (Fikret) Adnana

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

7

34

21.

Polić (Dževad) Amina

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

7

34

22.

Gaši (Haris) Fuad

Travnik

25

/

2

7

34

23.

Kasumović (Enes) Haris

Travnik

25

/

2

7

34

24.

Pajić (Esad) Harun

Busovača

25

/

2

5

32

25.

Džulović (Almir) Armin

Donji Vakuf

25

/

2

5

32

26.

Jusić (Jasmin) Jasmina

Donji Vakuf

25

/

2

5

32

27.

Terzić (Mustafa) Asim

Donji Vakuf

25

/

2

5

32

28.

Brtan (Zoran) Antonio

Jajce

25

/

2

5

32

29.

Kahrić (Faik) Mustafa

Jajce

25

/

2

5

32

30.

Anić (Marinko) Iva

Kiseljak

25

/

2

5

32

31.

Bralo (Dragan) Franko

Vitez

25

/

2

5

32

32.

Mišković (Josip) Ivona

Vitez

25

/

2

5

32

33.

Parađik (Dragan) Elena

Vitez

25

/

4

3

32

34.

Trako (Bahrudin) Kanita

Vitez

25

/

2

5

32

35.

Karagić (Amer) Adna

Bugojno

25

/

2

5

32

36.

Gudić (Ramiz) Semina

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

5

32

37.

Hajrić (Munir) Ajla

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

5

32

38.

Memić (Jasmin) Belmin

Travnik

25

/

2

5

32

39.

Vojvodić (Mehmedalija) Sulejman

Travnik

25

/

2

5

32

40.

Grubešić (Marko) Tanja

Busovača

20

/

2

9

31

41.

Kajmak (Zinajid) Aldin

Busovača

20

/

2

9

31

42.

Šehović (Kasim) Merjema

Fojnica

20

/

6

5

31

43.

Anić (Ivan) Marina

Kiseljak

20

/

8

3

31

44.

Jelonjić (Željko) Jurica

Kiseljak

20

/

4

7

31

45.

Topić (Ivica) Igor

Kreševo

20

/

2

9

31

46.

Zlotrg (Enes) Esma

Vitez

20

/

4

7

31

47.

Žabić (Alojz) Marija

Vitez

20

/

4

7

31

48.

Beganović (Fahro) Ajdin

Bugojno

20

/

2

9

31

49.

Juričević (Stipo) Katarina

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

6

5

31

50.

Pidro (Ilijaz) Zejna

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

4

7

31

51.

Bikić (Željo) Kristina

Travnik

20

/

2

9

31

52.

Luković (Salim) Muhamed

Travnik

20

2

2

7

31

53.

Hodžić (Sedin) Džejla

Busovača

25

/

2

3

30

54.

Dželilbašić (Faim) Ajla

Donji Vakuf

25

/

2

3

30

55.

Vunić (Kemal) Amra

Donji Vakuf

25

/

2

3

30

56.

Meša (Husein) Hafsa

Fojnica

25

/

2

3

30

57.

Ajanović (Samir) Ahmed

Kiseljak

25

/

2

3

30

58.

Đidić (Midhet) Amina

Vitez

25

/

2

3

30

59.

Konjo (Esedin) Adelita

Vitez

25

/

2

3

30

60.

Sarajlić (Mirnes) Azelma

Vitez

25

/

2

3

30

61.

Buljan (Igor) Ana

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

3

30

62.

Elez (Jozo) Tijana

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

3

30

63.

Jerković (Marijan) Tamara

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

3

30

64.

Petrović (Esmir) Ajla

G. Vakuf-Uskoplje

25

/

2

3

30

65.

Alihodža (Zijad) Melika

Travnik

25

/

2

3

30

66.

Čeleš (Zijad) Adela

Travnik

25

/

2

3

30

67.

Delić (Mirnes) Dino

Travnik

25

/

2

3

30

68.

Kulaš (Đemil) Anida

Travnik

25

/

2

3

30

69.

Baručija (Mujo) Nizama

Busovača

20

/

2

7

29

70.

Vuković (Ibrahim) Zerina

Busovača

20

/

2

7

29

71.

Gudić (Abdulrahman) Ajla

Donji Vakuf

20

/

2

7

29

72.

Žuna (Neđad) Esma

Donji Vakuf

20

/

6

3

29

73.

Karaga (Zajim) Amir

Jajce

20

/

2

7

29

74.

Tatarević (Ensad) Redžifa

Jajce

20

/

6

3

29

75.

Sekić (Jozo) Iva

Novi Travnik

20

/

2

7

29

76.

Radman (Mladen) Maja

Vitez

20

/

2

7

29

77.

Bodrušić (Mario) Elena

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

4

5

29

78.

Gvozden (Fikret) Alma

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

7

29

79.

Mišić (Edin) Nejra

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

7

29

80.

Redžebašić (Tarik) Merjema

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

7

29

81.

Vuković (Dominko) Josip

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

4

5

29

82.

Curić (Esnaf) Aiša

Travnik

20

/

2

7

29

83.

Hodžić (Samir) Faik

Travnik

20

/

2

7

29

84.

Kasumović (Zehrudin) Azrudin

Travnik

20

/

2

7

29

85.

Kliko ((Esad) Ilma

Jajce

15

/

6

7

28

86.

Ćosić (Marinko) Lorena

Busovača

20

/

2

5

27

87.

Heleg (Samir) Eldar

Busovača

20

/

2

5

27

88.

Durić (Mujo) Merima

Fojnica

20

/

2

5

27

89.

Agić (Kasim) Elma

Kiseljak

20

/

2

5

27

90.

Bošnjak (Zdenko) Anamaria

Kiseljak

20

/

4

3

27

91.

Osmić (Nusret) Anida

Kiseljak

20

/

2

5

27

92.

Đulić (Đulaga) Zerina

Novi Travnik

20

/

2

5

27

93.

Kotromanović (Srećko) Toni

Novi Travnik

20

/

2

5

27

94.

Đelilović (Mirnes) Šejla

Vitez

20

/

2

5

27

95.

Gačić (Sabahudin) Amina

Vitez

20

/

2

5

27

96.

Jukić (Anto) Ana

Vitez

20

/

4

3

27

97.

Mujkić (Sedin) Selmedin

Vitez

20

/

2

5

27

98.

Omanović (Armin) Armin

Vitez

20

/

2

5

27

99.

Karagić (Amir) Irma

Bugojno

20

/

2

5

27

100.

Aganović (Nedžad) Ajna

Travnik

20

/

2

5

27

101.

Andrić (Anto) Nikolina

Travnik

20

/

4

3

27

102.

Brajić (Mensur) Inela

Travnik

20

/

2

5

27

103.

Fuško (Mirsad) Mirsada

Travnik

20

/

2

5

27

104.

Grabus (Nermin, Safija) Amna

Travnik

20

/

2

5

27

105.

Kurtović (Muhamed) Emina

Travnik

20

/

2

5

27

106.

Maglić (Aladin) Rijad

Travnik

20

/

2

5

27

107.

Šakić (Edin) Senka

Travnik

20

/

2

5

27

108.

Mujagić (Džemil) Selma

Kiseljak

15

/

2

9

26

109.

Čiča (Ranko) Leonarda

Kreševo

15

/

6

5

26

110.

Bilobrk (Stipo) Nikola

Novi Travnik

15

/

2

9

26

111.

Fišić (Darko) Dario

Novi Travnik

15

/

2

9

26

112.

Bošnjak (Marinko) Dajana

Vitez

15

/

6

5

26

113.

Tupo (Esad) Elma

Bugojno

15

/

4

7

26

114.

Behrem (Tahir) Sabina

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

9

26

115.

Delać (Željko) Ana

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

9

26

116.

Memić (Nuraga) Safija

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

4

7

26

117.

Mulaimović (Halid) Ajla

Travnik

15

2

2

7

26

118.

Palić (Emin) Irna

Travnik

15

/

4

7

26

119.

Zahirović (Enes) Alma

Travnik

15

/

2

9

26

120.

Badrov (Jozo) Tamara

Busovača

20

/

2

3

25

121.

Jurić (Frano) Marina

Busovača

20

/

2

3

25

122.

Pajić (Beniamin) Belma

Busovača

20

/

2

3

25

123.

Relota (Predrag) Karla

Busovača

20

/

2

3

25

124.

Jasak (Nino) Laura

Kiseljak

20

/

2

3

25

125.

Filan (Enes) Nejra

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

3

25

126.

Geko (Bahrudin) Naila

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

3

25

127.

Kartalić (Zlatko) Barbara

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

3

25

128.

Šehić (Ferid) Lamija

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

2

3

25

129.

Hrustanović (Mevludin) Amna

Travnik

20

/

2

3

25

130.

Peco (Muhamed) Sumejja

Travnik

20

/

2

3

25

131.

Selman (Almir) Amna

Travnik

20

/

2

3

25

132.

Suljić (Šehzija) Emina

Busovača

15

/

2

7

24

133.

Žilić (Suad) Asim

Busovača

15

/

2

7

24

134.

Mukača (Samir) Tarik

Fojnica

15

/

2

7

24

135.

Kurić (Ismet) Amina

Jajce

15

/

2

7

24

136.

Grubešić (Goran) Matea

Kiseljak

15

/

6

3

24

137.

Matavšek (Milan) Stela

Kreševo

15

2

2

5

24

138.

Hercegovac (Mujo) Habiba

Vitez

15

/

4

5

24

139.

Matković (Željko) Luka

Vitez

15

/

4

5

24

140.

Mlakić (Mario) Ana

Vitez

15

2

4

3

24

141.

Čaušević (Hazim) Elma

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

7

24

142.

Grubeša (Zrinko) Jelena

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

4

5

24

143.

Muminović (Reuf) Selina

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

7

24

144.

Protuđer (Jozo) Ana

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

7

24

145.

Dervić (Mehudin) Tehvida

Travnik

15

/

4

5

24

146.

Jašarević (Jasmin) Hatidža

Travnik

15

/

2

7

24

147.

Konjalić (Fikret) Ajla

Travnik

15

/

2

7

24

148.

Lepir (Smail) Mirza

Travnik

15

/

2

7

24

149.

Lovrinović – Kajić (Marinko) Ivan

Travnik

15

/

4

5

24

150.

Novalić (Nedžad) Sanel

Travnik

15

/

2

7

24

151.

Čičak (Adnan) Rijad

Busovača

20

/

/

3

23

152.

Ljubas (Franjo) Antonela

Vitez

10

/

4

9

23

153.

Pušelja (Anto) Ana

Vitez

10

2

4

7

23

154.

Đambo (Muharem) Melika

G. Vakuf-Uskoplje

20

/

/

3

23

155.

Neslanović (Emir) Melisa

Busovača

15

/

2

5

22

156.

Smoljo (Srećko) Dejan

Busovača

15

2

2

3

22

157.

Šečić (Hilmija) Amila

Busovača

15

/

2

5

22

158.

Bektaš (Safet) Adnana

Donji Vakuf

15

/

2

5

22

159.

Dervišić (Senad) Ilhana

Donji Vakuf

15

/

2

5

22

160.

Buljina (Nedžmin) Azra

Fojnica

15

/

2

5

22

161.

Meša (Mumin) Almina

Fojnica

15

/

2

5

22

162.

Miletić (Drago) Lucija

Fojnica

15

/

2

5

22

163.

Joldić (Hajrudin) Dženita

Jajce

15

/

2

5

22

164.

Mukić (Edin) Sumejja

Jajce

15

/

4

3

22

165.

Duno (Bruno) Ana

Kiseljak

15

/

2

5

22

166.

Karasalihović (Edin) Berina

Kiseljak

15

/

2

5

22

167.

Pušić (Josip) Ana

Kiseljak

15

/

2

5

22

168.

Vrebac (Milko) Anđela

Novi Travnik

15

/

2

5

22

169.

Filipović (Ivo) Mario

Vitez

15

/

2

5

22

170.

Mujkanović (Hasan) Hamza

Vitez

15

/

2

5

22

171.

Petrović (Dragan) Stjepan

Vitez

15

/

2

5

22

172.

Pezić (Emsad) Aiša

Vitez

15

/

2

5

22

173.

Rebihić (Elvedin) Adna

Vitez

15

/

4

3

22

174.

Fazlibegović (Selmir) Anes

Bugojno

15

/

2

5

22

175.

Milanović (Esmer) Belma

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

5

22

176.

Šako (Marko) Katarina

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

4

3

22

177.

Alihodža (Mujo) Lejla

Travnik

15

/

2

5

22

178.

Karić (Šaban) Munir

Travnik

15

/

2

5

22

179.

Perić (Marinko) Tea

Travnik

15

/

4

3

22

180.

Ibreljić (Senad) Mahira

Busovača

10

/

2

9

21

181.

Laštro (Nikica) Dario

Busovača

10

2

2

7

21

182.

Tečić (Ljuban) Katarina

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

4

7

21

183.

Udovčić (Ivica) Iva

G. Vakuf-Uskoplje

10

2

4

5

21

184.

Herceg (Nihad) Ilhana

Travnik

10

/

2

9

21

185.

Krkić (Edin) Amina

Travnik

10

/

2

9

21

186.

Alispahić (Jasmin) Alma

Busovača

15

/

2

3

20

187.

Ljubos (Željko) Petar

Busovača

15

/

2

3

20

188.

Sivro (Jasmin) Dženita

Busovača

15

/

2

3

20

189.

Smoljo (Franjo) Brigita

Busovača

15

/

2

3

20

190.

Bešir (Enver) Lejla

Donji Vakuf

15

/

2

3

20

191.

Hadžić (Besim) Sara

Donji Vakuf

15

/

2

3

20

192.

Mukanović (Amir) Sara

Donji Vakuf

15

/

2

3

20

193.

Vučić (Senad) Armin

Donji Vakuf

15

/

2

3

20

194.

Turko (Suvad) Lamija

Fojnica

15

/

2

3

20

195.

Bejtić (Amir) Lejla

Kreševo

15

/

2

3

20

196.

Patković (Munir) Fatima

Vitez

15

/

2

3

20

197.

Dujmović (Zoran) Matej

G. Vakuf-Uskoplje

15

/

2

3

20

198.

Adilović (Nedžad) Akif

Travnik

15

/

2

3

20

199.

Duvnjak (Nedžad) Iman

Travnik

15

/

2

3

20

200.

Jašarević (Muhamed) Bakir

Travnik

15

/

2

3

20

201.

Zec (Sead) Belma

Travnik

15

/

2

3

20

202.

Muminović (Abdulah) Lamija

Busovača

10

/

6

3

19

203.

Kosovac (Senad) Ensar

Donji Vakuf

10

/

2

7

19

204.

Babaluk (Edin) Ilma

Kiseljak

10

/

2

7

19

205.

Barešić (Branko) Ivona

Kiseljak

10

/

2

7

19

206.

Babić (Milenko) Svjetlana

Vitez

10

/

2

7

19

207.

Čišić (Edin) Husein

Vitez

10

/

4

5

19

208.

Matošević (Goran) Andrea

Vitez

10

/

4

5

19

209.

Mušinović (Ibrahim) Emina

Vitez

10

/

2

7

19

210.

Topalović (Munever) Enver

Vitez

10

/

2

7

19

211.

Varupa (Nahid) Ajla

Vitez

10

/

2

7

19

212.

Abazović (Saud) Ajna

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

7

19

213.

Karač (Fahrudin) Ajla

G. Vakuf-Uskoplje

10

2

2

5

19

214.

Barišić (Miroslav) Ana

Travnik

10

/

4

5

19

215.

Dautović (Hasan) Ajdin

Travnik

10

/

2

7

19

216.

Dervić (Esmir) Amina

Travnik

10

/

2

7

19

217.

Hodžić (Edin) Amila

Travnik

10

/

2

7

19

218.

Hodžić (Edib) Semina

Travnik

10

/

2

7

19

219.

Mulaimović (Adnan) Adna

Travnik

10

/

2

7

19

220.

Prcanović (Zeir) Azra

Travnik

10

/

2

7

19

221.

Zolota (Ahmet) Selma

Travnik

10

/

2

7

19

222.

Bašić (Anto) Robert

Busovača

10

/

2

5

17

223.

Redžić (Mersudin) Amela

Busovača

10

/

2

5

17

224.

Ramljak (Marinko) Marina

Kiseljak

10

/

2

5

17

225.

Bektaš (Nusret) Alma

Vitez

10

/

2

5

17

226.

Filipović (Drago) Ana

Vitez

10

/

2

5

17

227.

Grabovac (Ivo) Ivana

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

5

17

228.

Šečunović (Enver) Mugdin

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

5

17

229.

Gasal (Zekijad) Sejad

Travnik

10

/

4

3

17

230.

Kasumović (Mirzet) Aldin

Travnik

10

/

2

5

17

231.

Peco (Mirsad) Ajša

Travnik

10

/

2

5

17

232.

Talić (Sajid) Almedina

Travnik

10

/

2

5

17

233.

Tulumović (Mensur) Asja

Travnik

10

/

2

5

17

234.

Ferhatović (Nihad) Medina

Busovača

10

/

2

3

15

235.

Kos (Ibrahim) Ajdin

Donji Vakuf

10

/

2

3

15

236.

Nasup (Nasup) Amila

Jajce

10

/

2

3

15

237.

Buljan (Mladen) Marija

Kreševo

10

/

2

3

15

238.

Kablar (Adis) Amila

Vitez

10

/

2

3

15

239.

Arežina (Branko) Marica

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

240.

Batinić (Anto) Marin

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

241.

Crnov (Marko) Ana

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

242.

Filan (Osman) Hadžera

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

243.

Glavaš (Miroslav) Daria

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

244.

Muminović (Himzo) Mahir

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

245.

Perić (Drago) Elena

G. Vakuf-Uskoplje

10

/

2

3

15

246.

Delić (Safet) Esma

Travnik

10

/

2

3

15

247.

Kasumović (Osman) Edina

Travnik

10

/

2

3

15

248.

Šabić (Irlan) Ajnur

Travnik

10

/

2

3

15

249.

Šiljak (Fikret) Ilma

Travnik

10

/

2

3

15

Pročitajte i ovo

Mladi stočar Muharem: Ovo što imam u štali ne bih dao ni za vreću para

Muharem Muharemović je stočar koji voli svoju štalu i goveda, a planira se u budućnosti …