Smanjenje stočnog fonda

On ističe da su s povećanjem poticaja farmeri bili na nuli, tako da bi sa nižom otkupnom cijenom mnogi bili prisiljeni da se zadužuju.

– Već imam upite ljudi za Kurban-bajram, jer stočni fond je smanjen i nema grla da se kupi. Sačekat ću još mjesec dana da vidim šta će biti s cijenom mlijeka, ukoliko bude snižena, prodavat ću stoku za kurbane – kaže Smajić.

Smanjit ću fond stoke, ističe Smajić, a samim tim ću manje novca morati ulagati za proizvodnju hrane jer ću i to smanjiti.

– U TK smo 2021. godine imali 1.350 registriranih gazdinstava, a na kraju 2022. godine bilo ih je 1.080. U istom periodu imali smo 8.750 grla, a sada 8.000, dakle 750 krava je manje – kaže Glibanović.

Svako smanjenje stočnog fonda sa sobom nosi i smanjenje obima poljoprivredne proizvodnje jer svi farmeri se bave poljoprivredom i sami proizvode dio hrane za svoju stoku. Sve manje domaćeg mlijeka, ne znači samo manje stoke, nego i manje domaće poljoprivrede, a samim tim i hrane.