fbpx
Petak , 19 Jula 2024

Stanovnici BiH u bankama drže više od 14 milijardi KM

U pogledu valutne strukture, nedavno je došlo do bitne promjene koja se ogleda u tome da su ukupni depoziti u domaćoj valuti prevazišli ukupne depozite u stranim valutama.

Vrijednost depozita stanovništva u domaćoj valuti u BiH, prvi put je veća od depozita u stranoj valuti, što ukazuje na rast povjerenja u domaću valutu i oporavak štednje u BiH, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Prema posljednjim raspoloživim podacima CBBiH, na kraju septembra 2022. godine ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH iznosili su 14,22 milijarde KM.

Na godišnjoj osnovi, depoziti stanovništva na kraju septembra bilježe pad od 271,8 miliona KM ili 1,9%,  što je, prvenstveno, posljedica povlačenja depozita i neizvjesnosti zbog rata u Ukrajini u periodu od marta do maja, da bi nakon toga došlo do ponovnog porasta depozita. Uočava se promjena preferencije u pogledu likvidnosti, jer građani značajno povećavaju svoja držanja u depozitima koji su visoko likvidni i raspoloživi u kratkom roku (transakcijski depoziti rastu za 10,7%), dok se kod oročenih i štednih depozita bilježi pad od 13,8%.

Posmatrano po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti na kraju septembra 2022. godine iznose 4,70 milijardi KM ili 33,1% ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti čine 356 miliona KM (7,6%), a dugoročni 4,35 milijardi KM (92,4%). Transakcijski računi i depoziti po viđenju iznose 9,52 milijarde KM i čine 66,9% ukupnih depozita stanovništva, od toga transakcijski računi iznose 5,72 milijarde KM, a depoziti po viđenju 3,80 milijardi KM.

U pogledu valutne strukture, nedavno je došlo do bitne promjene koja se ogleda u tome da su ukupni depoziti u domaćoj valuti prevazišli ukupne depozite u stranim valutama. Depoziti u domaćoj valuti su dostigli iznos od 7,29 milijardi KM što čini 51,3% učešća, dok depoziti u eurima i u KM sa valutnom klauzulom vezanom za euro valutu iznose 6,26 milijardi KM ili 44,0%. Štednja u ostalim stranim valutama je vrlo skromna i iznosi 674 miliona KM ili 4,7% učešća.

Većina građana veruje da je štednja važna, ali manji broj je u mogućnosti da redovno odvaja novac na mjesečnom nivou, naročito danas kada inflacija smanjuje kupovnu moć. Stanovnici BiH štede novac kako bi stvorili rezerve za teže periode koji mogu doći, a jedan dio to čini kako bi finansirali veće kupovine ili odlaske na odmor. Depoziti građana predstavljaju glavni izvor finansiranja za domaće banke i imaju daleko najveće učešće od 49,6% u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka i njihovoj zaštiti se posvećuje velika pažnja od svih uključenih institucija, saopštili su iz Centralne banke.

Pročitajte i ovo

VAŽNA OBAVIJEST: U šumu sa motornim vozilima samo uz ODOBRENJE

Poštovani, Ovim putem koristimo mogućnost da Vas obavijestimo da se sva zainteresovana fizička lica (kada …