fbpx
Srijeda , 17 Jula 2024

Informacija o isplati naknade nezaposlenim osobama po Uredbi Vlade FBiH

Paket pomoći za nezaposlene osobe –

informacije o proceduri za primaoce naknade

 

Vlada Federacije BiH je uspostavila paket pomoći za nezaposlene osobe, koji podrazumijeva naknadu od 100 KM po nezaposlenoj osobi.

 

Ko ima pravo na naknadu? Pravo na naknadu imate ako ste osoba koja je imale status nezaposlene osobe na dan 31. august 2022. godine pri nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje u Federaciji BiH. Pravo na naknadu imate i ako ste 31. augusta imali status nezaposlene osobe, ali ste se nakon tog datuma zaposlili. Ako ste se prijavili kao nezaposlena osoba nakon ovog datuma,nemate pravo na ovu naknadu. Razlog zbog kojeg je uzet 31. august kao referentni datum jeste činjenica da je paket pomoći donesen u septembru mjesecu, a posljednji referentni podaci koji su se mogli koristiti jesu od 31. augusta 2022.

 

Pravo na ovu naknadu nemateako ste već tokom ljeta 2022. godine dobili pomoć u iznosu od 100 KM od Vlade Federacije BiH po nekom drugom osnovu (pripadnici boračke populacije, civilne žrtve rata i neratni invalidi).

 

Ko isplaćuje naknadu? Naknadu isplaćuje nadležna kantonalna služba za zapošljavanje (tzv. „biro“). Naknadu ne isplaćuje Federalni zavod za zapošljavanje, niti Vlada Federacije BiH. Vlada Federacije BiH jedino osigurava sredstva iz Budžeta Federacije BiH za ovu namjenu, a ova sredstva će biti uplaćena kantonalnim službama za zapošljavanje, koji poslije naknadu isplaćuju na račun korisnika.

 

Koji su rokovi bitni za primaoce naknade? Naknada od 100 KM će biti isplaćena do 30. novembra 2022. godine, na bankovne račune korisnika naknada. U slučaju da kantonalna služba za zapošljavanje nema valjan podatak o bankovnom računu, dužni ste dostaviti ovaj podatak najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. U slučaju da do tog datuma ne dostavite valjan podatak o bankovnom računu, gubite pravo na naknadu.

 

Šta je valjan podatak o bankovnom računu? Kantonalne službe za zapošljavanje već u svojim evidencijama imaju podatke o bankovnim računima nekih nezaposlenih osoba. To će prije svega biti osobe koje su ostvarivale ili u ovom trenutku ostvaruju naknadu za nezaposlenost. Međutim, moguće je da služba ima pogrešan podatak o računu,ili je račun u međuvremenu zatvoren ili iz drugih razloga nije u funkciji, što se prije svega odnosi na račune osoba koje su nekada ostvarivale naknadu za nezaposlenost, a više to pravo nemaju.

 

Prema tome, ukoliko je Vaš bankovni račun aktivan, na njega se mogu primati uplate i ukoliko služba ima taj podatak, na njega ćete primiti Vašu naknadu. U svim drugim slučajevima (ako nemate otvoren račun, ako služba ima podatke o starom računu koji više nije u funkciji, ima pogrešan podatak o računu itd.), u obavezi ste dostaviti podatak o računu na koji možete primiti uplatu, i to do 30. oktobra 2022. godine. U suprotnom, gubite pravo na naknadu. Preporučujemo da kod Vaše službe za zapošljavanje provjerite da li imaju podatak o Vašem otvorenom računu, kako biste mogli djelovati blagovremeno i ostvariti pravo na Vašu naknadu.

U kojoj fazi se trenutno nalazimo ? Nadležna tijela okončavaju postupak finalne liste osoba koje imaju pravo na naknadu. Ove liste će, putem Federalnog zavoda za zapošljavanje, biti dostavljene kantonalnim službama za zapošljavanje. One su dužne podnijeti zvaničan zahtjev Vladi Federacije BiH, na osnovu tih listi, kojima će zahtijevati isplatu iz Budžeta Federacije BiH za ove namjene. Nakon toga će kantonalne službe biti u mogućnosti isplatiti pojedinačne naknade svim korisnicima, najkasnije do 30. novembra 2022. godine.

Pročitajte i ovo

Zagađenje fojničke rijeke Šćone: Izlijevanje nepoznate bijele materije

Rijeka Šćona, jedna od glavnih vodotoka u Fojnici, ponovo je postala žrtva zagađenja. Iz kanalizacionog …