fbpx
Ponedjeljak , 11 Decembra 2023

SBK: Peti smo kanton po učešću u naplati poreza, povećan broj zaposlenih

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-august 2022. godine uplatili 4.189.215.519 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 546.236.084 KM, ili za 15 %. Uplate javnih prihoda u periodu januar-august 2022. godine u odnosu na januar-august 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar-august 2021 januar-august 2022 index  (jan-aug 22/ 21) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 1.340.718.204 1.547.920.608 115,45 207.202.405 36,95
2. Tuzlanski 621.545.052 719.339.769 115,73 97.794.717 17,17
3. Zeničko-dobojski 473.804.136 553.544.661 116,83 79.740.525 13,21
4. Hercegovačko-neretvanski 426.576.158 479.046.192 112,30 52.470.034 11,44
5. Srednjobosanski 275.053.371 313.568.703 114,00 38.515.332 7,49
6. Unsko-sanski 219.041.185 250.899.400 114,54 31.858.216 5,99
7. Zapadnohercegovački 139.285.451 161.893.173 116,23 22.607.722 3,86
8. Kanton 10 69.797.232 76.301.971 109,32 6.504.739 1,82
9. Bosansko-podrinjski 40.330.477 43.857.710 108,75 3.527.233 1,05
10. Posavski 36.828.169 42.843.332 116,33 6.015.162 1,02
UKUPNO 3.642.979.435 4.189.215.519 114,99 546.236.084 100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-august 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 390.200.648 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu  364.235.090 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 58.533.053 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 31.681.349 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 284.152 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 465.479.429 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 35.518.780 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 7.062.870 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.959.587 KM.

U periodu januar-august 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.832.273.136 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-august 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.587.117.794 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.115.356.053 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 129.799.288 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.08.2022. godine je 533.535. Ovaj broj veći je za 7.437 u odnosu na podatak od 31.08.2021. godine kada je broj zaposlenih bio 526.098.

Broj zaposlenih na dan 31.08.2022. godine manji je za 1.708 u odnosu na podatak od 31.07.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 535.243.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
Kanton Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2022. Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2021. Razlika 2022 – 2021
Kanton Sarajevo 144.150 141.630 2.520
Tuzlanski kanton 102.453 101.848 605
Zeničko-dobojski kanton 86.163 86.241 -78
Hercegovačko-neretvanski kanton 54.694 52.344 2.350
Srednjobosanski kanton 52.201 51.799 402
Unsko-sanski kanton 38.794 38.551 243
Zapadnohercegovački  kanton 21.307 20.609 698
Kanton 10 11.548 11.302 246
Bosansko-podrinjski kanton 7.533 7.504 29
Posavski kanton 5.801 5.714 87
Republika Srpska 8.053 7.754 299
Brčko distrikt 838 802 36
Ukupno: 533.535 526.098 7.437

Stanje broja zaposlenih na dan 31.08.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje .

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.08.2022. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno  93.751 fiskalnih uređaja, putem kojih je u augustu 2022. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.016.421.605,02 KM.

U odnosu na 31.08.2021. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.579, a evidentirani promet u augustu 2022. godine je veći u odnosu na august 2021. godine za 457.044.281,48 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.08.2022. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.148 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.08.2022. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u augustu 2022. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 396.499.255,57 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u augustu 2022. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 184.948,08 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec august 2022. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH

Pročitajte i ovo

Ako ne bude mujezina u G.azi, ja ću pozivati na molitvu u određeno vrijeme’: Dirljive riječi sveštenika u G.azi

Kršćanski sveštenik obećava muslimanima u Gazi da, ako u Gazi ne bude mujezina koji bi …