fbpx
Subota , 13 Aprila 2024

Opština Fojnica od Vlade FBiH dobila 125.000,00 KM

Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima i Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE

Datum objave: 17.08.2022. 13:19 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 63, 10.08.2022.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 23. st. (1) i (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/22), tačke III. Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” općine i gradovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22) i tačke V. Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” općine i gradovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 266. hitnoj sjednici, održanoj 08.08.2022. godine, donosi

ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA – FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA EKONOMSKOG KODA “TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – KANTONI I OPĆINE” I EKONOMSKOG KODA “KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – KANTONI I OPĆINE”

I.

Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/22), na razdjelu 16, glava 1601, ekonomski kod 614100 – “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” u iznosu od 10.000.000,00 KM i ekonomski kod 615100 – “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” u iznosu od 29.000.000,00 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 i za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/ inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave.
II.

Na osnovu kriterija iz tačke II., a u vezi tačke III. Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” općine i gradovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22), sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM se dodjeljuju na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000,00 KM kako je prikazano u tabelarnom pregledu:

Rb

Općina/Grad

Jednokratna finansijska pomoć na principu solidarnosti

1

Banovići

125.000,00

2

Bihać

125.000,00

3

Bosansko Grahovo

125.000,00

4

Bosanska Krupa

125.000,00

5

Bosanski Petrovac

125.000,00

6

Breza

125.000,00

7

Bugojno

125.000,00

8

Busovača

125.000,00

9

Bužim

125.000,00

10

Cazin

125.000,00

11

Čapljina

125.000,00

12

Čelić

125.000,00

13

Čitluk

125.000,00

14

Doboj Istok

125.000,00

15

Doboj Jug

125.000,00

16

Dobretići

125.000,00

17

Domaljevac-Šamac

125.000,00

18

Donji Vakuf

125.000,00

19

Drvar

125.000,00

20

Foča – Ustikolina

125.000,00

21

Fojnica

125.000,00

22

Gornji Vakuf – Uskoplje

125.000,00

23

Glamoč

125.000,00

24

Goražde

125.000,00

25

Gračanica

125.000,00

26

Gradačac

125.000,00

27

Grude

125.000,00

28

Hadžići

125.000,00

29

Ilidža

125.000,00

30

Ilijaš

125.000,00

31

Jablanica

125.000,00

32

Jajce

125.000,00

33

Kakanj

125.000,00

34

Kalesija

125.000,00

35

Kiseljak

125.000,00

36

Kladanj

125.000,00

37

Ključ

125.000,00

38

Konjic

125.000,00

39

Kreševo

125.000,00

40

Kupres

125.000,00

41

Livno

125.000,00

42

Lukavac

125.000,00

43

Ljubuški

125.000,00

44

Maglaj

125.000,00

45

Mostar

125.000,00

46

Neum

125.000,00

47

Novi Travnik

125.000,00

48

Odžak

125.000,00

49

Olovo

125.000,00

50

Orašje

125.000,00

51

Pale

125.000,00

52

Posušje

125.000,00

53

Prozor – Rama

125.000,00

54

Ravno

125.000,00

55

Sanski Most

125.000,00

56

Sapna

125.000,00

57

Sarajevo (Grad)

125.000,00

58

Sarajevo – Centar

125.000,00

59

Sarajevo – Novi Grad

125.000,00

60

Sarajevo – Novo Sarajevo

125.000,00

61

Sarajevo – Stari Grad

125.000,00

62

Srebrenik

125.000,00

63

Stolac

125.000,00

64

Široki Brijeg

125.000,00

65

Teočak

125.000,00

66

Tešanj

125.000,00

67

Tomislavgrad

125.000,00

68

Travnik

125.000,00

69

Trnovo

125.000,00

70

Tuzla

125.000,00

71

Usora

125.000,00

72

Vareš

125.000,00

73

Velika Kladuša

125.000,00

74

Visoko

125.000,00

75

Vitez

125.000,00

76

Vogošća

125.000,00

77

Zavidovići

125.000,00

78

Zenica

125.000,00

79

Žepče

125.000,00

80

Živinice

125.000,00

  Ukupno 

10.000.000,00

Pročitajte i ovo

Na Bolji svijet je preselio BEGANOVIĆ (OMER) ELVIS iz Kiseljaka u 39. godini života

Na Bolji svijet je preselio BEGANOVIĆ (OMER) ELVIS iz Kiseljaka u 39. godini života. Preselio …