fbpx
Četvrtak , 25 Aprila 2024

Fojnica: Počelo asfaltiranje puta u Bježaniji

Stanovnici gornjeg dijela fojničkog naselja Bježanija, nakon više godina, dočekali su postavljanje novog asfalta zahvaljujući projektu opštine Fojnica.

Naime, na nedavnom tenderu za radove na području opštine Fojnica koji će biti finansirani od strane opštine i viših nivoa vlasti bila su četiri LOT-a.

Prvi LOT je bio postavljanje asfalta u Bježaniji u dužini od 750 metara.

Podsjećamo, u okviru ovog LOT-a će se uraditi sljedeće:

– Iskop materijala III i IV ktg. Sa utovarom i odvozom na deponiju (iskop lijeve i desne obrve postojećeg puta radi ojačanja i proširenja istog) i ripanje postojećeg asfaltnog kolovoza sa utovarom i STD do 5 km u količini od 656 metara kvadratnih,

– Nabavka, transport i ugradnja tampona potrebne granulacije u sloju debljine 30 cm na na cijeloj površini puta i na dijelu iskopa radi proširenja u količini od 1284 metara kvadratnih,

– Grejderisanje postojećeg puta i nabijanje podtla u količini od 2860 metara kvadratnih,

– Izrada drenaže korugiranim drenažnim cijevima DN160 mm SN 8 sa izvedenom betonskom tajačom betonom MB 20 (kompletna izrada) u količini 750 metara kvadratnih,

– Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dim. 18/24 cm u dužini od 650 metara,

– Izrada bankina obostrano u količini od 425 metara kvadratnih i

Nabavka, dovoz i ugradnja asfalta BNHS 16 u sloju debljine d=8 cm u količini od 2210 metara kvadratnih.

Gore nabrojano su najbitnije stavke predviđenih radova.

Ono što je bitno istaći jeste da će samo postavljanje asfalta u količini od 2210 metara kvadratnih koštati oko 60.000,00 KM.

Pročitajte i ovo

Hadž će ove godine obaviti 14 Fojničana i Fojničanki

Nešto više od mjesec dana je ostalo do obavljanja 5. islamske dužnosti, hadždža. Sa fojničke …