Vijeće je glasalo i donijelo je odluku da se žalba Gordane Tadić odbija, odnosno da se potvrđuje drugostepena odluka u njenom slučaju.

Šest članova Vijeća je bilo za, pet protiv, a jedan suzdržan. Ukupno 12 članova VSTV-a je odlučivalo na današnjoj sjednici.

Ovo znači da je Gordana Tadić smijenjena.

Kako je rečeno iz VSTV-a, odmah će se stupiti u kontakt sa četiri zamjenika glavne tužiteljice i oni će biti potencijalni kandidati za obnašanje dužnosti glavnog tužitelja Tužilaštva BiH dok se na konkursu izabere glavni tužilac.

Zamjenici su Ismet Šuškić, Ozrenka Nešković, Diana Kajmaković i Milanko Kajganić. Nijh četvero će poslati svoje CV-ijeve VSTV-u, a onda će Vijeće odabrati vršioca dužnosti glavnog državnog tužioca.

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija je na konferenciji za medije obrazložio odluku Vijeća, a obrazložio je i kako će biti izabran vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca.