– Zadužena je Federalna uprava civilne zaštite da u koordinaciji sa kantonalnim upravama civilne zaštite poduzme aktivnosti na upućivanju pripadnika profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica zaštite i spašavanja u Republiku Tursku – navode iz Vlade FBiH.

Federalna uprava civilne zaštite je obavijestila Vladu da, na osnovu prikupljenih podataka, koje su joj dostavile kantonalne uprave civilne zaštite putem svojih operativnih centara, može odmah uputiti na teren 41 vatrogasca.

– Također, 100 pripadnika Specijaliziranih jedinica civilne zaštite stavljeno je u stanje pripravnosti, a riječ je jedinicama Federalne uprave koje su obučene i adekvatno opremljene, te spremne za upućivanje na ugrožena područja Republike Turske – istakli su u saopćenju iz Vlade FBiH.