fbpx
Subota , 13 Aprila 2024

Održana 4. Redovna sjednica OV Fojnica: Najburnija sjednica do sada

Četvrta redovna sjednica, na čijem dnevnom redu je bilo 30 tačaka, održana je u četvrtak.

Nakon vijećničkih pitanja, raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica, Ulica Mehmeda Spahe.

Vezano za ovu tačku nije usvojen Zaključak koji je predložio Klub HDZ, a to je da se spratnost poveća, tj. umjesto p+2 da se promijeni na p+3. Nakon toga pristupilo se glasanju Odluke koja je usvojena sa 14 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH.

Također, usvojena je i Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana. Odluka je donesena sa 13 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH.

Prijedlog Odluke o dopuni odluke o saobraćaju je donesena sa 19 glasova ZA, uz zaključak da načelnik u što kraćem roku pripremi novu Odluku o saobraćaju i uradi prečišćeni tekst Odluke.

Donesen je i Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste Općinskog vijeća za članove Komisije za koncesije koju će sačinjavati: Ajdin Softić, Džemal Polutan, Siniša Knežević, Magdalena Cvjetković, Haris Balić i Nasiha Buharalija, sa 18 glasova ZA.

Na ovoj sjednici su doneseni i Prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Barešić Pave iz Kiseljaka, Miletić Željka iz Sarajeva i Hajdarević Fatime iz Kiseljaka na SRC Poljana.

Predsjednik OIK Fojnica Mustafa Topalović je predstavio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj OIK Fojnica za 2020. godinu. Izvještaj je usvojen sa 18 glasova ZA.

 

Načelnik Sabahudin Klisura je predstavio prijedlog Zaključka o opravdanosti izgradnje putne komunikacije, te su nakon višesatne rasprave doneseni i određeni Zaključci.

Na sjednici su usvojeni izvještaji o radu JU Ljekarna-Apoteka Fojnica, JU Dom zdravlja Fojnica za 2020. godinu te Izvještaj JKP Šćona za 2019. godinu i 2020. godinu.

Također su usvojeni Planovi rada za 2021. godinu za JU Ljekarna-Apoteka Fojnica, JU Dom zdravlja Fojnica i JKP Šćona.

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Fojnica za period 01.01.2021-31.03.2021. godine je usvojen sa 11 glasova ZA i 7 SUZDRŽANIH.

Plan Aktivnosti upravljanja i operativni plan Spomenika prirode „Prokoško jezero “ je usvojen sa 12 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH, dok Odluka o obavljanju videonadzora objekata i parkinga, Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi kao i Cjenovnik ulaznica i drugih usluga na području Spomenika prirode „Prokoško jezero“ nisu dobili potrebnu većinu gdje je bilo 10 glasova ZA i 8 SUZDRŽANIH.

Incijativa za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JKP Šćona d.o.o. Fojnica usklađenim sa Zakonom o privrednim društvima je izglasana sa 14 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

Zahtjev za dodjelu koncesije SISS nekretnine d.o.o. Kreševo je odbijen sa 4 glasa ZA, 5 PROTIV i 7 SUZDRŽANIH.

Zahtjev za odkup zemljišta na području MZ Šćitovo je također odbijen, uz Zaključak da se traži stam Mjesne zajednice Šćitovo.

Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Emine Čano je jednoglasno usvojen, kao i Prijedlog Rješenja o Imenovanju predsjenika Općinske izborne komisije Amre Kučuk.

Pročitajte i ovo

Sinovi Rame Isaka Arnel i Aldin učestvovali u tučnjavi, mladiću nanijeli teške tjelesne povrede

Sinovi federalnog ministra policije Rame Isaka, Arnel i Aldin, učestvovali su u tučnjavi koja se …