fbpx
Nedjelja , 17 Oktobra 2021
Reumal

Gradonačelnik Ganić od nadležnih zatražio hitno postupanje zbog onečišćavanja rijeka Fojnica i Bosna

Gradonačelnik Mirza Ganić od Federalne uprave za inspekcijske poslove i Agencije za vodno područje rijeke Save zatražio je nadležno postupanje.

Obzirom da smo svjedoci da ispuštanjem tehnoloških otpadnih voda od strane poslovnih subjekata sa područja općine Kreševo, rijeka Fojnica a posljedično i Rijeka Bosna bivaju sve češće onečišćene, a da postupanje u ovom slučaju ne spada u nadležnost Grada Visoko, gradonačelnik Mirza Ganić je uputio Zahtjev za nadležno postupanje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Agenciji za vodno područje rijeke Save.

“Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visoko se više puta obraćao Federalnoj upravi međutim očito je da nije poduzet niti jedan pozitivan iskorak u rješavanju ovog problema. Zahtijevam hitno nadležno postupanje, da izvršite inspekcijski nadzor nad odgovornim poslovnim subjektima, preduzmete sve zakonom predviđene mjere, te u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije (Sl.novine FBiH”, br. 26/20) dostavite informaciju o postupanju”, navedeno je u zahtjevu gradonačelnika.

Pročitajte i ovo

Velika džamija u Mekki i Poslanikova džamija u Medini će biti otvorene za molitve u punom kapacitetu!

Saudijska Arabija saopćila je da će dozvoliti da Velika džamija u Mekki i Poslanikova džamija …