fbpx
Subota , 22 Juna 2024

Značajne investicije u fojničkom Domu zdravlja

JU Dom zdravlja Fojnica uložili su značajne investicije za nabavku nove opreme i transportnih sredstava u 2020. godini i uveli brojne novine u poslovanju, kako bi kvalitet zdravstvenih uluga podigli na još veći nivo.

Pandemija virusa COVID-19 uticala je na poslovanje JU Dom zdravlja Fojnica u ovoj godini kroz neplanirane troškove za nabavku zaštitne opreme za uposlenike, nabavku dezinfekcionih sredstava, kao i upošljavanje novih radnika.

Prema riječima dr. Zijade Salihagić, direktorice JU Dom zdravlja Fojnica, uprkos tome nisu imali veće odstupanje u ostvarenim prihodima u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu.

„ Tokom ove godine uložili smo oko 160.000 KM u nabavku nove opreme i transportnih sredstava i to: digitalizaciju RTG aparata, nabavku novog automatskog biohemijskog analizatora u laboratoriju , nabavku novog sanitetskog vozila sa medicinskom opremom, kao i novog kontejnera za Covid ambulantu“, kaže Salihagić.

Projekt digitalizacije RTG aparata

Jedan od najvećih kapitalnih projekata koji su u JU Dom zdravlja Fojnica realizirali u toku 2020. godine je urađena interna infrastruktura za informatizaciju, kako bi se stekli uvjeti za povezivanje sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK-a, odnosno prelazak na e-recept i e-knjižicu.

„Također, urađena je i digitalizacija RTG aparata, što se pokazalo kao prava odluka u doba pandemije COVID-19, jer zahvaljujući tome ubrzano je dijagnosticiranje i praćenje stanja pacijenata pozitivnih na koronavirus. Ostale novine koje smo uveli odnose se na reorganizaciju poslovanja usljed pandemije izazvane virusom COVID-19. Tu prvenstveno mislim na uspostavu Covid ambulante, kao i uspostavu trijažnog punkta za prijem i identifikaciju pacijenata“, istaknula je dr. Salihagić.

Dom zdravlja Fojnica ima kontinuitet u neprekidnom djelovanju od 1961. godine, a Odlukom Općinskog vijeća Fojnica od 02.10.2003. godine nastavlja svoj rad pod sadašnjim nazivom JU Dom zdravlja Fojnica. Osnovna djelatnost ovog doma zdravlja je pružanje primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko- konsultativne zaštite na području Općine Fojnica. Trenutno imaju 57 uposlenih, od kojih je njih 38 medicinski, a 19 nemedicinski kadar.

„Kao najveću vrijednost JU Dom zdravlja Fojnica smatramo ljudske resurse, njihovu stručnost, profesionalnost, timski rad kao i nesebično zalaganje u obavljanju svojih zadataka, u cilju pružanja odgovarajuće medicinske usluge našim pacijentima koji su u samom fokusu dešavanja. Ostale naše vrijednosti koje bi mogli izdvojiti su: odgovornost, dostupnost, ažurnost, likvidnost kao i solventnost pri izvršavanju obaveza“, naglasila je Salihagić.

Godišnje obave cca. 180.000 pretraga

Godišnje se u JU Dom zdravlja Fojnica obavi cca. 180.000 pretraga, a među najčešće vrste pruženih zdravstvenih usluga su pregled ljekara opće prakse, specijalističko-konsultativna zaštita i laboratorijske pretrage.

„Smatramo da pružamo kvalitetne usluge zdravstvene zaštite, budući da su obezbjeđeni svi neophodni uslovi. Kao potvrda toga je zadovoljstvo naših pacijenata i pohvale građana za pružene zdravstvene usluge“, tvrdi Salihagić.

Faktori koji doprinose da je JU Dom zdravlja Fojnica među vodećim u svojoj djelatnosti su stučno osoblje, timski rad, nabavka savremene medicinske opreme, kontinuirana edukacija kadrova, a sve u cilju unapređenja kvalitete pruženih usluga.

„ Naša konkurentska prednost je fleksibilna organizaciona struktura, kao i interne kontrole koje se provode unutar organizacije, što omogućava brzo prilagođavanje uslovima rada i pružanju odgovoravajuće usluge našim korisnicima, a sve u cilju unaprjeđenja rezultata u našoj djelatnosti“, dodaje Salihagić.

Nabavka novog dijaliznog vozila u 2021. godini.

Kako dalje navodi direktorica JU Dom zdravlja Fojnica, u 2021. godini namjeravaju realizovati nabavku novog dijaliznog vozila čime bi omogućili lakši i sigurniji prevoz pacijenata na hematologiju u Travnik, zatim opremanje stomatološke ordinacije sa savremenom opremom, kao i izradu projekta utopljavanja i prelazak na drugi način zagrijavanja prostorija, koji će ispunjavati savremene ekološke standarde.

„Nadamo se da ćemo projekte koje sam gore navela, uspješno realizovati u narednoj godini, dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz donacija i da nas neizvjesnost uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 neće omesti u tome. Također, nadamo se da ćemo uspjeti zadržati poziciju lidera u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usuga i ostati bonitetno pouzdan partner u 2021. godini “, istaknula je dr. Salihagić.

Poslovnenovine.ba

Pročitajte i ovo

Neopisiva tuga: Na Ahiret preselio 1-godišnji Adem Fejzić iz Višnjice kod Kiseljaka

Na Bolji svijet je preselio ADEM (ELMEDIN) FEJZIĆ iz Višnjice. Preselio je na Ahiret u …